double arrow

Література. 1. Закон України „Про пожежну безпеку”

4

1. Закон України „Про пожежну безпеку”.

2. ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва.

3. ДБН В. 2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення.

4. ДБН А. 2.2.-3-2012 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.

5. Правила пожежної безпеки в Україні. НАПБ А.01.001-04. Зі змінами 2013р.

6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: підручник - Львів: Афіша, 2010. - с.350.

7. Основи охорони праці: Навч. посібник / В.В.Березуцький, Т.С.Бондаренко та ін. – Х.ФАКТ, 2008р.- 480с.

8. Система стандартів безпеки праці:

· ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

· ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

· ГОСТ 12.1.011-78. ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний.

· ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

9. Будівельні норми і правила:

· СНиП 2.04.02-85. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.

· СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

· СНиП 2.09.02-85. Производственные здания промышленных предприятий.

10.ПУЕ Правила улуштування електоустановок
 
 


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………...3 1. Загальні положення………………………………………………………. 3 2. Зміст дипломного проектування………………………………………….3 3. Нормативна база проекту…………………………………………………4 4. Методичні вказівки…………………………………………………………...15 4.1 Проектування генерального плану………………………………………….15 4.2 Архітектурно-будівельна частина…………………………………………..16 4.3 Проектування виробництва будівельно-монтажних робіт………………..16 4.4 Розрахунок потреби в тимчасових санітарно-побутових приміщеннях і вибір їх типів…………………………………………………………………….17 4.5 Вибір системи штучного освітлення відкритих площадок……………….18 4.6 Розрахунок штучного освітлення виробничого приміщення методом коефіцієнтів використання світлового потоку…………………………………19 4.7 Розрахунок канату для стропування вантажів……………………………..21 4.8 Розрахунок траверси-балки………………………………………………....22 4.9 Розрахунок траверси-ферми………………………………………………23 4.10 Перевірка стійкості при монтажі металевих ферм з поясами постійного розтину………………………………………………………………………….24 4.11Розрахунок виносного зосередженого заземлення в однорідному ґрунті методом коефіцієнтів використання електродів………………………………25 4.12 Розрахунок блискавкозахисту будівель та споруд……………………….................................................................................28 4.12.1 Одиничний стрижньовий блискавковідвід………………………..28 4.12.2 Розрахуок тросового блискавковідвіду……………………………..31    
Визначення розмірів небезпечних зон……………………………………...30
Пожежна безпека……………………………………………………………34
Додаток А…..…………………………………………………………………42

 
 
4
Сейчас читают про: