double arrow

C) 8/3 есе


$$$ 589

Электромагниттік толқынның , және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасқан?

D) , және өзара перпендикуляр

$$$ 590

Табиғи жарық диэлектрикке Брюстер бұрышымен түскен кезде:

B) шағылған сәуле толық поляризацияланған болады

$$$ 591

Егер жарық түсетін диэлектриктің сыну көрсеткішін екі есе өсірсе, онда Брюстер бұрышының тангенсі қалай өзгереді?

A) 2 есе өседі

$$$ 592

Жарық диэлектрикке 30о-қа тең Брюстер бұрышымен түскен кездегі шағылу бұрышы неге тең?

A) 300

$$$ 593

Төменде көрсетілген қасиеттердің қайсысы электромагниттік толқындарға тән?

A) бұл көлденең толқындар

$$$ 594

Вакуумнан сыну көрсеткіші 2-ге тең ортаға өткенде жарық жылдамдығы қалай өзгереді?Сейчас читают про: