double arrow

ХХХХХХХ 14 страница


Салауатты өмір салтын қүруға қатысты дәрігерлердің кеңесі: Таза ауамен демалу, жақсы мүсін Ашығу, дене жаттығулары

Салауатты өмір салтын қүруға қатысты дәрігерлердің кеңесі:Таза ауамен демалу, жақсы мүсін Ашығу, дене жаттығулары Күн сәулесін пайдалану

Салыстыруға, ұқсастығын табуға, айырмашылықтарын байқауға үйрететін дидактикалық ойынның түрі- Қағазға басылған үстел үсті ойындары

Салыстыруға, ұқсастығын табуға, айырмашылықтарын байқауға үйрететін дидактикалық ойынның түрі-Қағазға басылған үстел үсті ойындары

Саналы iс-әрекет үшiн жат сипат- Инстинкттер

Саналылық пен белсенділік ұстанымына жатады:Білімді терең және өз бетінше түсіну.Шарттар мен факторлардың қатары.Өзіндік танымдық белсенділік.

Сананы қалыптастыру әдістері:В) Сендіру С) Дәріс D) Этикалық

Сананы қалыптастыру әдістері:этикалық әңгіме+сендіру+түсіндіру

Сананың белгілі бір затқа шоғырлануыЗейiн
Сангвиникке тән қасиеттер-Күшті, байсалды, ширақ

Сангвиникке тән қасиеттер-Күшті, байсалды, ширақ

Санның, реттің заттың кеңістікте орналасуын дамытатын дидактикалық ойынның түрлері- Заттармен ойналатын ойындар

Санның, реттің, заттың кеңістікте орналасуын өзгерісті байқай білу іскерлігін дамытатын дидактикалық ойынның түрі заттармен ойналатын

Санның, реттің, заттың кеңістікте орналасуын өзгерісті байқай білу іскерлігін дамытатын дидактикалық ойынның түр,Заттармен ойналатын

Саралап оқыту.; Саралап, деңгейлеп оқыту.; Деңгейлеп оқыту.

Сауал- сұрақ әдістеріА)Сауалнама F) Әңгімелесу G) Интервью беру

Сауалнама түрлері:D) аралас Ғ)жабық G ашық

Сауал-сұрақ әдістері:әңгімелесу., интервью алу

Сауатсыздықты жою кезінде (1920-40ж) кеңінен қолданған оқу түрлері-Кешкі мектепте

Сауық кештерінің тәрбиелеудегі маңыздылығы- Адамгершілік, ұжымдық, шығармашылық

Сауық кештерінің ұйымдастыру формалары:Ойын-сауық, концерттер, тақырыптық, спорттық

сауықтыру шаралары, сабақ, ойын, ертеңгілік гимнастика; ертеңгілік гимнастика, ойын, сабақ; дербес қозғалыс әрекеті, шынықтыру процедурасы, белсенді демалыс

Саяси хабарлама өткізуге бағытталған жоспардың үлгісі: Бір аптадағы әлемдегі саяси жағдайларға қысқаша сипаттама. Біздің еліміздегі, республикамыздағы ең маңызды, ең көрнекті табыстар,жаңалықтар туралы хабар.Халықаралық жағдайдағы негізгі оқиғалар туралы хабар.Саяси хабарлама өткізуге бағытталған жоспардың үлгісі:Біздің еліміздегі, республикамыздағы ең маңызды, ең көрнекті табыстар,жаңалықтар туралы хабар. Халықаралық жағдайдағы негізгі оқиғалар туралы хабар. Бір аптадағы әлемдегі саяси жағдайларға қысқаша сипаттама

Саяси хабарлама өткізуге бағытталған жоспардың үлгісі:Біздің еліміздегі, республикамыздағы ең маңызды, ең көрнекті табыстар,жаңалықтар туралы хабар.Халықаралық жағдайдағы негізгі оқиғалар туралы хабар. Бір аптадағы әлемдегі саяси жағдайларға қысқаша сипаттама

Саяси хабарлама өткізуге бағытталған жоспардың үлгісі:Бір аптадағы әлемдегі саяси жағдайларға қысқаша сипаттама

Сәби топтарға берілетін тапсырма түрлеріҚарапайым, қысқа мерзімді

Сәби топтарға берілетін тапсырма түрлеріҚарапайым, қысқа мерзімді

Сәндік аппликациялардағы оюлық композицияның өзіндік белгісі: Орталық-сәулелік композиция. Таспалы композиция.Ырғақтылық.

Сәндік аппликациялардағы оюлық композицияның өзіндік белгісі:Таспалы композиция. Орталық-сәулелік композиция.Ырғақтылық.Сезім мүшелеріне ықпал ететін және дүниені таңдауды жеңілдететін снесомоторлық стимул болып табылатын нәрсе ретінде қызмет етедіДидактикалық құралдар.Оқыту құралдары.Оқыту үдерісінде қолданылатын құралдар.

Сезім мүшелеріне ықпал ететін және дүниені таңдауды жеңілдететін снесомоторлық стимул болып табылатын нәрсе ретінде қызмет етеді.+Дидактикалық құралдар Семинар+Оқытуды ұйымдастырудың бір формасы

Семинар сабақтары мына формада жүргізіледі: әңгіме және кішігірім баяндамалар түрінде

Семинар сабақтарын жүргізудің тиімділігінің шарты болып табылмайды:теория мен реалды практикамен байланысты қамтамасыз ететін тапсырмалардың болуы

Семинар түрлері:Семинар-конференция. Семинар-пікірталас. Кинофильмдерді, тәжірибелерді, эксперименттерді талқылау.

Семинардың мақсаттары-Теоретиялық мәліметті тереңінен зерттеу.Көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.Ғылыми мәтінді қайта өңдеу дағдыларын қалыптастыру.

Семинардың мақсаты:Білім алушының игерген білімін тексеру, белсенділігін жетілдіру.Білім алушылардың өзіндік ізденісін қалыптастыру.

Семинардың мүмкіндіктеріПсихологиялық тосқауылды жою жүзеге асырылады.Студенттер белсенділігін арттыра түсед.Оқытушы студенттерді жақсырақ білу мүмкіндігіне ие болады.

Сендіру әдістерінің бірі: «Тәрбие теориясы» бөлімін оқыту әдістемесі+этикалық әңгіме

Сендіру: қандай да бір ұғымды, адамгершілік ұстанымды, болып жатқанды бағалауда ақылға салып дәлелдеуді білдіреді.

Сенсорлық мәдениетВ. Баланың түйсігі мен қабылдауының даму дәрежесі

Сенсорлық тәрбиенің негізгі әдіс- эксперимент., зерттеу., тексеру

Соғыстан кейінгі жылдарда шыққан педагогика оқулығының мазмұны төмендегі бөлімдерді қамтыды:+Педагогиканың жалпы негіздері, дидактика, тәрбие теориясы, мектептану

Соғыстан кейінгі жылдары шыққан педагогика оқулықтарының мазмұны қандай бөлімдерден тұрдыпедагогиканың жалпы негіздері, дидактика, тәрбие теориясы, мектептану

Социодинамикалық заңдылық дегеніміз -адам өзіне жұртты тартады немесе өзінен адамдарды кері итереді

Социодинамикалық заңдылық дегеніміз -адамның жеке қатынастардағы жағдайы

Сөздік (Түсіндірмелі) әдістер тобы:+Әңгіме+Дәріс+Түсіндіру

Спартада көңіл бөлінген тәрбие. Соғыстар жүргізу, әскери іс, дене шынықтыру жаттығулары, әскери-спорттық ойындар

Стандартты сұрақтар мен тапсырмалар қолданылатын бақылау формасы:тестілеу

стильдері:Авторитарлық ;Демократиялық;Либералдық

Студенттерге оқыту спецификасы туралы білім беру.Педагогикалық үдерістердің дағдысы мен білігін қалыптастыру.Ағартушылық әрекет қажеттілігн дамыту және оларды тиімді ұйымдастыра білу.

Студенттердің қызығушылықтары мен қабілеттеріне сай білім беру бағдарламаларын дараландыру және оларды меңгеруді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы және перспективті технология:модульді оқыту

Студенттердің өзіндік жұмысының үш деңгейі анықталған:репродуктивті, реконструктивті, шығармашылық

Студенттің оқудағы жетістігінің шынайы көрсеткіші:Білімі мен оқу-танымдық іскерліктерді меңгеруі.Білім, білік, дағды қалыптастыру.Теорияны тәжірибеде қолдана білу.

Студенттің өзіндік жұмысы – бұл- оқытушының қатысуынсыз, оның әдістемелік басшылығымен және тапсырмасысен орындалатын студенттің жоспарланған жұмысы

Студенттің өзіндік жұмысының құрамына кіреді-Өткен мәліметті түсінуге арналған арнайы тапсырмалар.Оқулық бойынша жеке тақырыптар немесе сұрақтарды меңгеру.Тәжірибені сипаттау.

Су перiсi, айдаћар бейнелерiн жасауда қолданылған тәсiл-Агглютинация

Субьективті — прагматикалық әдістің мәні -тәрбиеленушілердің әрекеті мен мінез-құлықтарын жақсы жағдай жасау арқылы ынталандыру

Субьективті – прогматикалық әдісінің мәні:тәрбиеленушілердің әрекеті мен мінез-құлықтарын жақсы жағдай жасау арқылы ынталандыру

субьектілері?C) Директор F) Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары H) Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

Сурдопедагогика-Саңырау және нашар еститін балаларды оқыту мен тәрбиелеу

Сурдопедагогика-Саңыраужәне нашар еститін балаларды оқыту мен тәрбиелеу

Сұрақ-жауап әдістерінің түрлері:әңгіме.,сұқбат., сауалнама

-сұрақтарды тізу қисыны бойынша:тізбекті(шеңбер бойымен), жаппай, қорғанысты, жыланша, жекпе-жекті ұрыс.

Сұхбат әдісі:Нысаны алдын ала әзірленген сұрақтарға жауап алу әдісі.Ақпарат жинауға бағытталған диалогтық әдіс.Ауызша пікірлесу арқылы ақпарат алу әдісі.

Сыни ойлау технологиясы келесі фазалардан тұрады:+Шақыру+Жүзеге асыру+Рефлексия

Сыни ойлау технологиясы келесі фазалардан тұрадыШақыру.Жүзеге асыру.Рефлексия.

Сыни ойлау технологиясының міндеттеріШығармашылық, жазбаша жұмыстарды құруға үйрету.Жаңа ақпарат кездескенде оны критикалық түрде қарай білу.Жаңа идеяларды әр түрлі көзқарастардан көре білу.

Сыни ойлау технологиясының негізін қалаушыларДженни Стилл.Д.Халперн. Ч.Темпл.

Сынып жетекшінің ата-аналармен жұмысының әдістері төмендегі формаларды қарастырады:жалпы, жекеше әдістер

Сынып жетекшінің ата-аналармен жұмысының жалпы формасына жататындар: ата-аналар комитетінің жұмысы, топтық жиналыс, әңгімелер

Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар:)бақылау, жеке дара, топтық әңгімелесу

Сынып алдында қойылған міндеттердің орындалуына талдау:Оқу жылының ішінде қандай міндеттер нәтижелі атқарылды.Қандайміндеттер орындалмады және оның себебі.Өткен оқу жылындағы міндеттердің дұрыстығы, өз уақытында қойылуы,уақытпен сәйкестігі.

Сынып алдында қойылған міндеттердің орындалуына талдау:Оқу жылының ішінде қандай міндеттер нәтижелі атқарылды.

Сынып жетекшілерінің оқушыларды зерттеу әдістері: күнделікті бақылау, жеке және топтық әңгіме өткізу т.б.

Сынып жетекшілерінің міндеттері:Оқушыларға сабақта тәртіпті сақтауға ықпал етуОқушылардың дамуын, таным қабілеттерін бақылап зерттеу. Оқушылардың сабаққа қатысуын қадағалау

Сынып жетекшілерінің міндеттері-Оқушыларға сабақта тәртіпті сақтауға ықпал ету.Оқушылардың дамуын, таным қабілеттерін бақылап зерттеу. Оқушылардың сабаққа қатысуын қадағалау

Сынып жетекшісі әрекетінің негізгі бағыты:.Үлгірімді жоғарылату және оқушының тәртібін күшейту, тәрбиелеу және ұжымды нығайту, қиын оқушылар мен ата-аналармен жұмыс.

Сынып жетекшісі жұмысының негізгі мақсаты: «Заң», «Заңдылық» туралы ұғымдардың мәнін анықтау.Мектеп оқушыларын қоғамның белсенді және саналы азаматы етіптәрбиелеуге барынша ықпал ету.Сыныптағы әрбір жеке тұлғаның ғылыми дүние танымының калыптасуын,жан-жақты жарасымды дамуына жағдай жасау.Тәрбиенің қүрамдас бөліктерін тэрбиелік іс-шараларда жүзеге асыру.

Сынып жетекшісі жұмысының негізгі мақсаты:мектеп оқушыларын қоғамның белсенді және саналы азаматы етіп тәрбиелеуге барынша ықпал жасау

Сынып жетекшісі жұмысының негізгі мақсаты:Мектеп оқушыларын қоғамның белсенді және саналы азаматы етіп

Сынып жетекшісі жұмысының негізгі міндеттері:Оқушылардың не нәрсеге бейімділігін анықтар, оларды ынтымағы

Сынып жетекшісі жұмысының негізгі міндеттері:Оқушылардың не нәрсеге бейімділігін анықтар, оларды ынтымағы

Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізетін жұмыстарының жеке формасына жататын шара:жеке әңгіме

Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізетін жұмыстарының жеке формасына жататын шара:Жеке әңгіме

Сынып жетекшісінің басты педагогикалық функциясы: тәрбиелеу, дамыту және қалыптастыру

Сынып жетекшісінің басты педагогикалық функциясы:тәрбиелеу,дамыту және қалыптастыру

Сынып жетекшісінің жұмысының негізгі формасы: Жеке - дара, топтық, ұжымдық..

Сынып жетекшісінің міндеттері:D)Әлеуметтік міндеттер E) Диагностикалық міндеттерG) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері

Сынып жетекшісінің міндеттері:Әлеуметтік міндеттер. Болжамдық міндеттер. Диагностикалық міндеттер.

Сынып жетекшісінің міндеттері:әлеуметтік міндеттер.,болжамдық міндеттер., диагностикалық міндеттер

Сынып жетекшісінің негізгі қызыметі-оқушыларды тәрбиелеу және оларды тату ұжымға біріктіре білу

Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар: бақылау, жеке дара және топтық әңгімелесу, т.б.

Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар:бақылау, жеке - дара және топтық әңгімелесу, т.б

Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар:бақылау, жеке дара және топтық әңгімелесу,т.б.

Сынып жетекшісінің талдау жұмысының мақсаты: келешекте тәрбие жұмысын жетілдірудің жаңа нұсқасын жоспарлау., жаңа оқу жылының мақсат- міндеттерін анықтап негіздеу сынып көлемінде педагогикалық процестің нәтижесін бағалау

Сынып жетекшісінің талдау жұмысының мақсаты:келешекте тәрбие жұмысын жетілдірудің жаңа нұсқасын жоспарлау., жаңа оқу жылының мақсат- міндеттерін анықтап негіздеу., сынып көлемінде педагогикалық процестің нәтижесін бағалау

Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жоспарлаудағы әр түрлі мақсаттары:Жақын қашықтық. Орта қашықтық.Алыс қашықтық.

Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жоспарлаудағы әр түрлі мақсаттары:Жақын қашықтық.Орта қашықтық. Алыс қашықтық.

Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының жоспарын көрсетіңіз: күнтізбелік жоспары .Сынып жетекшісінің кұрастыратын жоспары:тәрбие жұмысының жоспары

Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының жоспарын көрсетіңіздер: күнтізбе жоспары

Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының жоспарын көрсетіңіздер:күнтізбе жоспары

Сынып жетекшісі-тек қана адамзаттық құндылықтарға үйретіп қана қоймай, сонымен қатар, әр баланың бойындағы бейімділігін, кәсіби икемділігін, табиғи мүмкіндіктерін ашып, сүйіспеншілік сенім, түсінушілік және достық хал-ахуалын тудыра білуі керек.

Сынып жиналысы: Сынып жетекшісінің топ оқушылармын өткізетін жиналысы

Сынып жиналысы:Сынып жетекшісінің топ оқушылармын өткізетін жиналысыОқушылар ұжымында өзін-өзі басқарудың жоғарғы органы Оқушылар ұжымының өзіндік жұмыстарының формасы

Сынып сағатының ағартушылық қызметі:Оқушылардың оқу бағдарламасында қамтылған өмірдің барлық құбылысын қамтид. оқушылардың білімдерінің көлемін кеңейтедіОқушылардың оқу бағдарламасында қамтылған білімдерінің көлемін, онда қарастыратын нысана өмірінің барлық құбылысын қамтиды

Сынып сағатының ағартушылық қызметі:Оқушылардың оқу бағдарламасында қамтылған өмірдің барлық құбылысын қамтиды. оқушылардың білімдерінің көлемін кеңейтедіОқушылардың оқу бағдарламасында қамтылған білімдерінің көлемін, онда
қарастыратын нысана өмірінің барлық құбылысын қамтиды

Сынып сағатының болжамдылық қызметі: Оқушылардың ақиқат өмірге белгілі бір қарым-қатынасын қалыптастыру.Оқушыларды бағалауға көмектеседі. Оқушыларға белгілі бір заттық және рухани құндылықтарды жасау

Сынып сағатының болжамдылық қызметі:Оқушылардың ақиқат өмірге белгілі бір қарым-қатынасын қалыптастыру Оқушыларды бағалауға көмектеседі. Оқушыларға белгілі бір заттық және рухани құндылықтарды жасау

Сынып сағатының қалыптастырушылық қызметі: Тұлғаның мінез-құлқына келеңсіз сапалардың пайда болуына жағдай туады

Сынып сағатының қалыптастырушылық қызметі:Тұлғаның мінез-құлқына келеңсіз сапалардың пайда болуына жағдайтуады., Оқушылардың өмірін бағалауды дағдыға айналдыруды қалыптастырады., Топпен диалог құра білу біліктілігін тәрбиелеу

Сыныппен жұмыс істей отырып, әрбір оқушы туралы ұмытпа» деген дидактикалық ережені оқытудың мына принципіне жатқызуға болады:+балалардың жеке-дара ерекшеліктерін ескеру

Сынып-сабақты жүйеге тән негізгі ерекшеліктердің бірі:Жастары және дайындық деңгейлері біркелкі оқушылардың тұрақты құрамы. Жастары біркелкі оқушылардың тұрақты құрамы. Дайындық деңгейлері біркелкі оқушылардың тұрақты құрамы .

Сынып-сбақтық жүйесі – оқыту оқушылардың тұрақты құрамымен, нақты кестемен жүргізілетін, ал негізгі формасы сабақ болып табылатын ұйымдастыру жүйесі. ХVІ ғасырда білім берудің жалпы н байланысты дамуымен қалыптасты, Я.А. Коменскийдің және к.Д. ушинскийдің еңбектерінде негізделді.

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:А) жүйенің қалыптасуы В) ұжым іс – әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасауG) жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау., жүйенің қалыптасуы.,жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

Сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмысы:Үйірме, спорт секциясы, жас туристер мен натуралистер станциялары, балалар театры, клубтар. .

Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады, әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалы болуы жатады

Сыныптан тыс ұйымдастырылатын оқыту формасы:+Үй жұмысы

Сыныптан тыс ұйымдастырылатын оқыту формасы:Үй жұмысы.Реферат жазу.Жоба құрастыру.

Сыртқы әлемге бағытталған тұлғаның типiЭкстравертивтi

Сыртқы әсер етуші факторларҚоғамдық, табиғи, әлеуметтік

Т.И. Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі: Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-кұлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері..Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.

Табиғат көрінісі картиналарын ілу ұсынылады: Естиярлар, ересектер, мектепке дайындық

Табиғаттағы еңбек:Балалар еңбегінің бір түрі

Табиғи материалдармен жүмыс істеу түрлері:

Таблицалар, схемалар, диаграммалар, графиктер көрнекіліктің қандай түріне жатады:көркемдік

табылады, өйткені ол:Созылмалы.Оңай боялады. Оңай құрылады.

тақырып бойынша әңгіме құрастырады

тақырыптарын көрсетіңіздер: өтпелі жас кезеңіндегі оқушылардың ерекшеліктері.

-тақырыптық белгілері бойынша:тақырыптық(ортақ бір тақырып сұрақтары), шолушылық(әртүрлі тақырыптағы сұрақтар);

Талап етудің мәні –турашылдық (егер тәрбиеші тәрбиеленушіден қажетті түрдегі тәртіпті талап етсе)

Тамаққа дайындық уақыты: 0,5 сағат бұрын

Тануға қажеттiлiк ретiнде көрiнiс беретiн интеллектуалды сезiм, бұл: Қызығушылық

Танымға деген ұмтылыста көрінетін жоғары сезім: Ақыл-ой

Танымдық әрекетпен байланысты сезiмдер: Интеллектуалды

Танымдық белсенділігін мақсатты түрде ұйымдастырушы iс-әрекет түрі:Оқу

Танымдық процеске қатыспау мүмкін емес оқу процесін ұйымдастыру: әрбір оқушы белгілі рөлдік тапсырма алады, онда ол жеке есеп беруі керек немесе оның іс-әрекетіне топтың алдына қойылған танымдық міндеттің орындалу сапасы тәуелді:белсенді оқыту технологиясы

Танымдық психикалық процестерді дамыту сипаты:зияткерлік қабілетін дамыту міндеті;ақыл-ой тәрбиесінің міндеті;танымдық әрекетін дамыту міндеті

Танымдық психикалық үрдiстер:Түйсiк, қабылдау, ес

Танымдық іс әрекет кезеңдері:Ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процесі;білімді,іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіруБілімді ,іскерлікті дағдыны бекіту және жетілдіру оқушылардың жетістіктерін талдау,білімін іскерлігін және дағдысын тексеру және бағалауТаным міндеттерін жете түсіну,жаңа материалды қабылдауСейчас читают про: