double arrow

Алматы, 2013


1. Оқытушы туралы мәлімет Бекенова Анар Берденовна, з.ғ.к., доцент еңбек өтілі 7 жыл, Әлеуметтік қызмет және бизнес факультеті, Саясаттану және құқық кафедрасы, 444 каб. Контактілік ақпарат: тел: каф. 3771998, ұялы: 87714021063. mentik84@mail.ru.
2. Пәннің пререквизиттері. СЭҚ құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу, Кедендік режимдер, Сыртқы сауда құжаттары және кедендік рәсімдеу
3. Пәннің постреквизиттері. СЭҚ тауарлық номенклатурасы, Шет елдердегі кедендік реттеу, ҚР көліктік жүйелер және халықаралық көліктік операциялар
4. Пәннің сипаттамасы. Кеден статистика кеден іс негіздерінің бір элементі және экономикалық статистиканың құрамды бөлік болғанымен сыртқы саудада болған құбылыстардың және процестердің сандық жағын оқиды, сонымен қатар кеден ведомствоның оперативтік және камтамас ететін қызметінің кеден төлемдер, контрабандаға және кеден ережелерін бұзуына қарсы күрес ұйымдастыруын, саудалы емес айналымы, Валюттік бақылау есепке және талдауға байланысты әртурлі бағыттарды оқиды.
5. Пәннің оқытылу мақсаты «Кеден іс жүргізу және кеден статистика» пәннің мақсаты тындаушыларда кеден іс жүргізу мен ұйымдастыру туралы және бұқаралық кездейсоқ құбылыстардың заңдылықтарды оқитын кеден статистика туралы анық көзқарас құру.
6. Пәннің оқылу міндеті: - кеден іс жүргізу жұмыстарын ұйымдастыруды оқу; - құжаттардың ведомстволық сақтауы тәртіптерді оқу; - кеден статистиканың методологиясын оқу; - арнаулы кеден статистиканы оқу.
7. Пәннің құзыреті Іс жүргізу бұл құжаттарды дайындаумен, өндеумен және сақтаумен байланысты арнайы қызмет болып табылады  

8. Күнтізбелік-тақырыптық жоспары
  №   Тақырып атауы Сағат саны
Барлығы Дәріс Прак. (семин.) сабақ Зертх. сабақ СОӨЖ СӨЖ
Күндізгі оқу
Құжаттармен жұмыс ұйымдас-тыруының негіздері  
Қазақстан Республикасының кеден органдарының іс жүргізуін ұйымдастыру  
Құжаттарды ресімдеу үшін қойылытын талаптары  
Ұйымдастырушылық өкімгерлік құжаттардың ресімдеу және құрастыру тәртібі  
Құжаттардың ведомстволық сақтау тәртібі  
Таратуға шек қойылған мәліметтер қосатын құжаттармен жұмыстар ұйымдастыру  
Кеден ісінің құрама бөлік болып табылатын кедендік статистикасы*  
Кеден статистикасының құрылуы және дамуы  
Экономикалық статистикадағы кеден статистиканың алатын орны  
Кеден статистикасының зерттеу объектілері  
Кедендік статистика әдістемелерінің негіздері  
Сыртқы сауда кеден статистикасын жүргізу  
Сыртқы сауданың және сыртқы эко-номикалық қызметтің тауарлық но-менклатурасын кедендік статисти-касын жүргізу  
Кеден органдарында және СЭҚ қатысушылардың құжаттарымен жұмыс жасауды ұйымдастыру*  
Кеден органдарында іс жүргізу тәртібі  
Барлығы: 90 15 15 15 45
                 

*Ескерту:Қонақ шақырылған лектор PhD, Альдекенов С.Қ. Алматы гуманитарлы-техникалық университеті, Құқық және экономика кафедрасының аға оқытушысы дәріс оқиды.9. Дәріс, тәжірибелік (семинар) сабақтар жоспары

Дәріс сұрақтары Тәжірибе сұрақтары
Күндізгі оқу
1. Құжаттардың жалпы мінездемесі 2. Құжаттардың функциялары 3. Бірыңғайлау және құжаттардың стандарттауы 1. Өтініш хаттар құрастыру 2. Жауап хаттар құрастыру 3. Жолдама хат құрастыру-шысы жазбаша бланкіде 4. Ақпараттық хат құрастыру
1. Кеден органдардағы іс жүргізу кызметі 2. Нормативті-әдістемелік материалдар, құжаттармен жұмыс реттейтін 3. Жалпы ереженің документооборота ұйымдары кедендерді органдарда 4. Қабылдау және құжаттардың алғашқы өңдеуі 5. Түскен құжаттардың таратуы 6. Құжаттардың тіркеуі 7. Бақылау құжаттардың атқаруының ар жағында 8. Құжаттардың жіберуі 1. Мәлімет құрастырушысы 2. Баяндама және түсінік записка құрастырушысы 3. Акті құрастыру
1. Мәтінге талаптар және ереженің құрастырушыда мен құжаттардың 2. Құжат реквизиттерінің дайындауы 3. Құжаттардың адрестеу реті 4. Келісу, қол қою және құжат бекітуі 5. Белгінің құжатта 1. Қаулыны құрастыру 2. Бұйрықты құрастыру
1. Ұйымдық құжаттар – жарғылар, жайлар, нұсқаудың 2. Басқаратын құжаттар – қаулылар, шешімдер, бұйрықтар, бұйрықтың 3. Ақпараттық - мәлімет құжаттар 1. Архивтік сақтауға құжат-тардың дайындауы тәртібі 2. Істердің номенклатура құрастыру
1. Істердің номенклатура құрастыру 2. Іс құжаттарының құруы 3. Архивтік сақтауға құжаттарды дайындауы 1. Қызмет хат дайындау
1. Таратуға шек қойылған мәліметтер 2. Таратуға шек қойылған мәліметтерді құрастыру 3. Таратуға шек қойылған мәліметтермен жүмыс істеу тәртәбін бұзған үшін жаупкершілі 1. Құндық сыртқы сауда айна-лымының статистикалық тал-дау 2. Экспорттың және импорт-тың географиялық тарату статистикалық талдау 3. Қайнар тап осылардың кеденнің статистиктер
1. Кедендік статистиканың заты және әдістері 2. Кедендік статистиканың құру және даму 1. Тауарлардаң және көлік құралдардың декларациялауы-ның сатистикалық талдау 2. Қазақстан Республикасы-ның кедендік төлемдерінің статистикалық талдау
1. Кеден статистикасының тарихы. 2. Кеден статистикасының түсінігі. 3. Кеден статистикасының пәні. 1. Кеден статистикасының әдістері. 2. Кеден статистикасының мақсаттары. 3. Кеден статистикасының оқу объектілері.
1. Кеден органдардағы іс жүргізу кызметі 2. Қазақстан Республикасының кеден органдарының іс жүргізу жұмысының құқықтық негіздері 3. Кіргізілетін құжаттардың алғашқы өңдеуі және қабылдау 4. Шығарылатын құжаттардың алғашқы өңдеу және кабылдауы 1. СЭҚ байланыстар статистикасы, дәрежеленуі. 2. Сыртқы сауда кеден статистикасының негізі. 3. Сыртқы сауда кеден статистикасында тауарларды жеткізудің коммерциялық шарттары.
1. Құжаттардың құрастыру ережелері 2. Мәтін құрылымның түсінігі 3. Реквизиттердің құрамы 4. Құжаттардың формуляры: үлгілер, түсінігі. 1. Статистикалық көрсеткіштерімен жұмыс жасаумен кезендері. 2. Кеден статистика мәлімет-терінің қайнар көздері. 3. Статистика есептерінің алғашқы және шығыс нысандары.
1. КС мәліметтерімен жұмыс жасау әдістері, міндеттері. 2. Сыртқы сауда статистикасының негізгі режимі. 1. Сыртқы сауда кеден статистикасымен тауарларды өткізу ерекшеліктері. 2. Сыртқы сауданың КС көрсеткіштері.
1. Іс номенклатурасының түсінігі 2. Іс номенклатурасының құрастыруға қойылатын талаптар 3. Іс номенклатурасының түрлері. 1. Сыртқы сауда кеден статистикасын жүргізудің құқықтық негіздері. 2. Сыртқы сауда кеден статистикасын жүргізудің мақсаттары. 3. Кеден статистикасын жүргізуге байланысты жасалынған құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік.
1. Таратуға шек қойылған мәліметтер 2. Таратуға шек қойылған мәліметтер қосатын құжаттар 3. Таратуға шек қойылған мәліметтер қосатын құжаттарды құрастыру тәртібі 4. Құжаттардың дайындау рет , шек қойылған пайдалану ұстаушы мәлімдеулері. 1. СЭҚ ТН жүргізудің құқықтық негізі. 2. СЭҚ ТН мәні. 3. СЭҚ ТН жүргізу аясындағы кеден органдарының қызметі.
1. Ғылым ретінде статистикасының ұғымы 2. Статистикалық зерттеуінің заты 3. Кедендік статистиканың мақсаттары 4. Кедендік статистиканың құру және даму 1. Құжаттардың түрлері және олардың арналуы. 2. Басқарушылық құжаттар. 3. Ақпараттық-анықтама құжаттар.
1. Кеден органдарында іс жүргізудің жалпы ережелері. 2. Кіріс корреспонденциясын қабылдау және тіркеу. 1. Кіріс құжаттарын қарастыру және олардың қозғалысы. 2. Шығыс құжаттарын даярлау және ресімдеу.
       

10. СОӨЖ жүргізу жоспары (консультациялар)Тапсырма тақырыбы СОӨЖ жүргізу түрі
Күндізгі оқу
1. 1. Іс жүргізу жұмысының заты 2. Құжаттардың түрлері Ауызша сұрау
2. 1. Қазақстан Республикасының кеден органдар-ының іс жүргізу жұмысының құқықтық негіздері 2. Кіргізілетін құжаттардың алғашқы өңдеуі және қабылдау 3. Шығарылатын құжаттардың алғашқы өңдеу және кабылдауы 4. Құжаттардың орындалуына бақылау жұмыс жүргізу Баяндама
3. 1. Құжаттардың құрастыру ережелері 2. Мәтін құрылымның түсінігі 3. Реквизиттердің құрамы 4. Құжаттардың формуляры: үлгілер, түсінігі. 5. Қолданылатын реквизиттерді құрастыруына қойылған талаптар. Құжаттың бланкінің түсінігі 6. Құжаттардың белгілері 1.Конспект тексеру 2.Ауызша сұрау
4. 1. Жарғының, нұсқаудың түсінігі және мәтін құрылымы 2. Өкімгерлік құжаттарды дайындау сатылар 3. Өкімгерлік құжаттардын құрастыру, ресімдеу проце-дурасы 4. Өкімгерлік құжаттардын мәтін құрылымы* Коллоквиум
5. 1. Іс номенклатурасының түсінігі 2. Іс номенклатурасының түрлері 3. Іс номенклатурасына нормативтік-әдістемелік құжаттар-мен қойылатын талаптар 4. Іс индексациясы 5. Істерді кұру және сақтау тәртібі 6. Құжаттардың бөлек категориялардың жүйеге келтіруі 7. Істердің сақтауы Баяндама
6. 1. Таратуға шек қойылған мәліметтер қосатын құжаттар 2. Құжаттардың дайындау рет, шек қойылған пайдалану ұстаушы мәлімдеулері 3. Таратуға шек қойылған мәліметтер қосатын құжаттардың түсу тәртібі Ауызша сұрау
7. 1. Ғылым ретінде статистикасының ұғымы 3. ЭӨМ мүшелерінің сыртқы сауданың статистикалық есеп 4. БҰҰ әдіснамаға сәйкес сыртқы сауда есебі Дискуссия (жарыс сөз)
8. 1. ҚР сыртқы сауда байланыстарда статистиканы жүргізу мәселелері. Ауызша сұрау
9. 1. Статистика органдарының жұмыстарын жоспарлау. 2. Статистикалық есептерді тапсыру мерзімдерімен оларға қол қою тәртібі. 1.Конспект тексеру 2.Ауызша сұрау
10. 1. Хабарлама нысанда және оларды мемлекеттік статистика органдарына табыс ету. 2. ҚР мемлекеттік құқытық статистиканың және арнайы есепке алуды дамыту. Коллоквиум
11. 1. Мемлекеттік статистика органдарының кеден аясындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізуді есепке алу. 2. Азаматтардың кеден органдары лауазымды адамдарының заңсыз әрекеттеріне жүгінулерін қарастыру NI-ОГ нысанды статистикалық есеп. Дискуссия (жарыс сөз)
12. 1. Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында еуропалық стандарттарға сәйкестілігі. 2. Кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті органның радиактивті материалдарды кедендік ресімдеуді жүргізу тәртібі. 1.Конспект тексеру 2.Коллоквиум
13. 1. Толық емес кедендік декларацияны толтыру және оны пайдалану жағдайлары. 2. Тауарларды декларациялау мәселелері.* Ауызша сұрау
14. 1. ҚР жекелеген кеден органдарында тауарлардың жекелеген санаттарын декларациялау. 2. Тауарлармен көлік құралдарын декларациялау. Баяндама
15. 1. Кедендік құжаттардың электронды көшірмелерінің құрылымы. 2. Кедендік кіріс ордерін толтыру мен есебін жүргізу. Ауызша сұрау

*Ескерту:Студенттер үшін білім беру сапасын тексерудің педагогикалық маниторингі ауызша сұрақ жауап түрінде өтеді.

Студенттер үшін білім беру сапасының педагогикалық маниторингі.

1. Құжаттардың жалпы мінездемесі

2. Құжаттардың функциялары

3. Бірыңғайлау және құжаттардың стандарттауы

4. Кеден органдардағы іс жүргізу кызметі

5. Нормативті-әдістемелік материалдар, құжаттармен жұмыс реттейтін

6. Жалпы ереженің документооборота ұйымдары кедендерді органдарда

7. Қабылдау және құжаттардың алғашқы өңдеуі

8. Түскен құжаттардың таратуы

9. Құжаттардың тіркеуі

10. Бақылау құжаттардың атқаруының ар жағында

11. Мәтінге талаптар және ереженің құрастырушыда мен құжаттардың

12. Құжат реквизиттерінің дайындауы

13. Құжаттардың адрестеу реті

14. Келісу, қол қою және құжат бекітуі

15. Белгінің құжатта

11. СӨЖ бойынша орындау және тапсыру графигі

Тапсырма тақырыбы Бақылау нысаны Тапсыру мерзімі
Күндізгі оқу
1. 1. Іс жүргізу жұмысы зерттеу қажеттілігі 2. Іс жүргізуінің заты заты 3. Өкімгерлік құжатнамасының жүйесі Ауызша сұрау 5 апта
2. 1. Құжаттардың орындаоуының саттары 2. Басушы құралдар көмегімен дайындалған құжаттарға қойылатын талаптар 3. Кеден органдардың қызметкерлерінің басқа жұмысқа ауысқан сәтте құжаттардың қабылдау Баяндама 5 апта
3. 1. Құжаттардың реквизиттердін тақырыптық бөлімдері 2. Құжаттардың бланкілерге қойылатын талаптың Коллоквиум 5 апта
4. 1. Қызмет құжаттардың тілі 2. Ресми стильдің ерекшеліктері 3. Құжаттарының даталардың құрастыруы Ауызша сұрау 7 апта
5. 1.Ұйымының құжаттарының құндылық сараптамасы 2. Істердің архивке тапсыруы тәртібі Коллоквиум 7 апта
6. 1. «Мемлекеттік құпиялар» туралы ҚР заңы Ауызша сұрау 7 апта
7. 1. Кедендік статистиканың құру және даму 2. Статистикасының түрлер 1.Конспект тек-серу 2.Ауызша сұрау 7 апта
8. 1. Қызметтердің экспорты және импорты 2. Транзитті есеп тәжірибесі 4. Контрагент елдердің өзара сауда туралы мәліметтердің айырмашылық себептері Баяндама 12 апта
9. 1. Шығармашылық статистикалық формалары 2. Кедендерді органдарда мәліметтерді жинау жүйесі Ауызша сұрау 12 апта
10. 1. Абсолютті және салыстырмалы мөлшерлер 2. Статистикалық графиктердің анықтамасы 3. Орта мөлшерлер Коллоквиум 12 апта
11. 1. Кеден статистикасының әдістері. 2. Кеден статистикасының негізгі мәселелері. Ауызша сұрау 12 апта
12. Сыртқы сауда кеден статистикасы-ның негіздері: құқықтық Коллоквиум 14 апта
13. Жүк кеден декларациясы. Баяндама 14 апта
14. Кеден статистикасы мәліметтерін қайта қарастыру тәсілдері. 1.Конспект тексеру 2.Коллоквиум 14 апта
15. Кеден статистикасын жүргізуге байланысты жасаған құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік. Ауызша сұрау 14 апта
           

12. Курс жұмыстарының тақырыптары (оқу бағдарламасында көрсетілмеген)

13. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 30 тамыз 1995ж.

2. Назарбаев Н.Ә. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы. – Алматы: «Credo», 1999. – 68б.

3. Назарбаев Н.Ә. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы. «2003 жылға ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы» Сәуір 2002ж. Астана

4. Назарбаев Н.Ә. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы. Наурыз 2004ж. Астана.

5. Назарбаев Н.Ә. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы. Ақпан 2005ж. Астана.

6. «Қазақстан Республикасының құқықтық саясаты туралы концепция» Қазақстан Республикасының Президентінің жарлығы 20.09.2002ж. № 949.

7. Қазақстан Республикасының кеден кодексі – Астана, 2003ж.

8. Тауарларды кодтау мен сипаттаудың Гармонизациялық жүйесі туралы Халықаралық Конвенция. (Брюссель, 14 маусым 1983ж.)

9. Тауарларды кодтау мен сипаттаудың Гармонизациялық жүйесі туралы Халықаралық Конвенциясына еңгізілген өзгертулер хаттамасы. (Брюссель, 24 маусым 1986ж.)

10. Брюссельдік тауарлық номенклатурасы туралы Конвенция және кедендік кеңес достастығының номенклатурасы туралы Конвенция (11 қыркүйек 1959ж).

11. ЕврАзЭҚ сыртқы экономикалық қызметінің тауарлық номенклатурасы туралы келісім.

Қосымша:

12. Горбачева Т.Б. ТМД СЭҚ ТН бойынша қара және түрлі-түсті металлдардың классификациясының ерекшеліктері. Оқу құралы. М.: РИО РТА, 1997ж.

13. Тауар айналымында қолданылатын тауарлар номенклатурасы (товарный словарь). Москва, Станинформ, 1992ж.

14. Рессей СЭҚ ТН бойынша тауарларды жіктеу негіздері – СПб, «ТИРЕКС», 2001ж.

15. Кеден ісінің негіздері: Оқулық / В.Г. Драгановтың жалпы ред. бойынша; РФ МКК – М.: ААҚ Басылым «Экономика», 1998ж.

16. СЭҚ ТН сәйкес тауарларды классификациялау ережесі. ҚР КК бұйрығы 22.01.2001ж. № 22.

17. Тауарлардың шыққан елі, жіктелуі – М.: «Фирма Благовест - В», Экономика және маркетинг орталығы, 2002ж.

18. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Сыртқы экономикалық қызыметті кедендік қамсыздандыру. – Москва, Экзамен, 2001ж. – 768б.

19. СЭҚ ТН сәйкес тауарларды жіктеу бойынша анықтамалық-оқу құралы: Жіктеу принциптері. РФ МКК жіктеу шешімдері - М., 1995ж.

20. РФ СЭҚ ТН сәйкес тауарларды жіктеу бойынша оқу-анықтама құралы. – М.: ДГУП «Ростаможинформ», 2001ж.

14. Студенттің білімін бағалау жүйесі

Үлгерімнің ағымдық бақылауы кезінде студенттердің оқу жетістіктері әрбір орындалған тапсырма бойынша 100 баллдық шкала бойынша бағаланады (ағымдағы сабақтардағы жауап, үй тапсырмасын орындау, студенттің өзіндік жұмысы (ары қарай– СӨЖ), ағымдық бақылау) және үлгерімнің ағымдық бақылаудың соңғы нәтижесі академиялық кезең ішінде алынған барлық бағалардың орта арифметикалық қосындысы бойынша есепиеледі.

14.1 Студенттің деңгейін көрсететін шкала:

Бақылау құрылымы Апта Барлығы
АБ 1
Дәріс сабақтары * * * * * * *  
Практикалық сабақтар * * * * * * *  
СОӨЖ * * * * * * *  
СӨЖ             *  
Барлығы               0-100
Бақылау құрылымы Апта Барлығы
АБ 2
Дәріс сабақтары * * * * * * *  
Практикалық сабақтар * * * * * * *  
СОӨЖ * * * * * * *  
СӨЖ           *    
Барлығы               0-100
                     

*білім алушының әрбір оқу жұмысы жеке бағаланады; СӨЖ академиялық кезеңнің 8 және 14 аптасында бір мезетте қойылады; курстық жұмыс (бар болған жағдайда) екінші аралық бақылаудың СӨЖ болып табылады және 14 аптада қойылады, мұндай жағдайда 9 және 14 апта аралығында ПОӘК жоспарланбайды.

14.2 Қорытынды бағаны есептеу

Пән бойынша қорытынды бағаның пайыздық құрылымы келесі формуламен есептеледі

И% = Р1+Р2 х 0,6 + Э х 0,4

2

Р1- 1- рейтинг бойынша пайыздық есеп

Р2-2- рейтинг бойынша пайыздық есеп

Э- Емтихан бағасының пайыздық есебі (тест емтихан).

14.3. Білім алышулардың балдық-рейтингтік оқу жетістіктерінің бағасын дәстүрлік баға шкаласына ауыстыру

Әріп бойынша баға Балдардың сандық эквиваленті Оқу пәнін меңгерудің %к көрсеткіші Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А 4,0 95-100 Өте жақсы
А 3,67 90-94
В 3,33 85-89   Жақсы
В 3,0 80-84
В 2,67 75-79
С 2,33 70-74     Қанағаттырарлық
С 2,0 65-69
С 1,67 60-64
D 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0-49 қанағаттанарлықсыз

14.4 Академиялық тәртіптің саясаты

Академиялық тәртіптің саясатын оқытушы анықтайды, мысалға, білім алушылардың академиялық тәртіптің бағалау критерийлері болып келесі ұстанымдар болуы мүмкін: сабаққа кешігу, сабақ кезінде мобильді байланыс құралдарын пайдалану, тәжірибе сабақтарына белсенді қатысу, оқытушымен анықталатын өзге де критерийлер.

Студенттің балл рейтингін төмендету – минуспен, жоғарлату – плюспен. Әрбір тақырып бойынша адал дайындық пән бойынша барлық материалдарды игеру мүмкіндігін береді. Глосарийді бөлек құрастыру ұсынылады..

Ауызша жауап беру кезінде білім алушыға оқыған мәліметті оңай ұғынуға, ақпаратты бөлшектеуге мүмкіндік беретін, жауап беру жоспарын құрастыру ұсынылады, сонымен қатар, айтылған тақырып бойынша тұжырымдар жасау керек.

Осы айтылған барлық талаптарды орындағанда жалпы тәжірибе сабақтарында жоғары нәтиже көрсетуге кепіл береді.

Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

«Әлеуметтік қызмет және бизнес» факультеті

«Саясаттану және құқық» кафедрасыСейчас читают про: