double arrow

Ж:ковалентті полюсті


$$$ 258

HCI және H2SO4 ерітінділерінің нормальдығы неге тең, егер олардың титрлері сәйкес тең 0,00359 г/мл және 0,004805 г/мл?

Ж:CN=0.00359/36.5=9.8*10-5;CN=0.004805*2/98=9.8*10-5

$$$ 75

KMnO4+NaNO2+H2SO4®MnSO4+NaNO3+K2SO4+H2O тотығу-тотықсыздану реакциясына қатысатын электрондар санын анықтаңыз:

Ж:10

$$$ 259

KJ + K2Cr2O7 + H2SO4 ® J2 + K2SO4 + Cr2 (SO4)3 + H2O реакцияда K2Cr2O7 молекуласы қанша электрон қосып алады:

Ж:+6 электрон

$$$ 72

Mg+HNO3®Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O реакция теңдеуiн аяқтап, тотықсыздандырғыш алдындағы коэффициентiн анықтаңыз:

Ж:4

$$$ 85

Mg(NO3)2 тұзы ерiтiндiсi электролизiнде анодта бөлiнетiн затты көрсетiңiз

Ж:О2

$$$ 134

(MnOH)2SO3 тұзды атаңыз?

Ж:маргенецтің гидросульфиті

$$$ 246

Mg(OH)2 үшін ион көбейтіндісі неге тең?

Ж:Кс=[Mg2+][OH-]2

$$$ 76

NaCrO2+PbO2+NaOH®Na2PbO2+Na2CrO4+H2O тотығу-тотықсыздану реакциясындағы тотықсыздандырғыштың моль санын табыңыз.

Ж:2

$$$ 12

Na3PO4 толық диссоциацияланғанда түзiлетiн ион саны:

Ж:4

$$$ 194

N2(г)+3H2(г)Û2NH3(г) жүйесiндегi тепе-теңдiктi оңға, яғни аммиак түзiлу жағына ығыстыру үшiн:

Ж:қысымды арттырады
$$$ 35

рН 6-ға тең ерiтiндiдегi сутегi ионы концентрациясы неге тең (моль/л)?

Ж:10-6

$$$ 253

рН ерітіндінің дұрыс өрнегін көрсетіңіз:

Ж:pH=-lg[H+]

$$$ 71

P+H2O®H3PO3+PH3 реакция қай типiне жатады:

Ж:тотығу-тотықсыздану реакциясы

$$$ 116

ОН--гидроксид-иондарының тотығу нәтижесiнде анодта қандай газ бөлiнедi?

Ж:О2

$$$ 154

S(к)+O2(г)=SO2(г) гетерогенді реакцияның жылдамдығына сәйкес келетін өрнектердің қайсысы дұрыс?

Ж:V=K*[O2]

$$$ 210

S2--ионына сәйкес келетiн электрондық формула?

Ж:3s23p6

$$$ 231

сурьманың ең кіші және ең үлкен тотығу дәрежесiн көрсетiңiз

Ж:-3; +5

$$$ 88

Zn0/Zn2+//Mg2+/Mg галлваникалық элементтiң электр қозғаушы күшi неге тең, егер E0(Zn/Zn2+)=-0,76B; E0(Mg/Mg2+)=-2,37B):

Ж:+1,61B

Жарайсың!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

THE ENDСейчас читают про: