Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!

Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

ГЛАСНЫЕ
В звуковой системе литературного чешского языка имеется пять гласных звуков, которые могут быть краткими и долгими.

Краткие: a, o, u, e, i, yДолгие: á, ó, ú, ů, é, í, ý

Долгие гласные тянутся примерно вдвое дольше кратких, они могут быть как под ударением, так и в безударных слогах:

váza, zdravá, zastávka, krásná

УПРАЖНЕНИЯ:

1. Прочитайте односложные слова:

pas, sad, dar, Jan, bok, nos, kov, strom, cop, dub, buk, kus, sud, jev, jen, rok, bok, tam.

2. Прочитайте двусложные слова, соблюдая правильное ударение и произношение:

matka, mapa, voda, ruda, cesta, maso, sako, jaro, okno, sukno, Rusko, koza, ruka, sama, schopná

3. Прочитайте словосочетания:

tato mapa, tato nota, tato cena, toto maso, toto sako, toto okno, jedna ruka, jedna cesta, jedno ucho, tato forma, toto auto, jedna strana

4. Прочитайте, сравните:

pas - pás, pan- pán, dam - dám, rada - ráda, ruda - rudá, pata- pátá, panu - pánů

5. Прочитайте:

a) tvá zpráva, tvá známka, má matka, má ruka, má bota, stará dáma, nová mapa, nová cesta, krásná váza, krásná dáma

b) bez, pes, ven, zem, ten, den, sestra, teta, pero, seno, metro, bere, nese, vede, mete, bereme, neseme, dobré, nové, staré, pestré, krátké

c) dobyt, rozbít, nemít, víno, zivat, známý, krásný, vysoký, prosím, nosím, nevím, umím

d) nový byt, starý dům, chutný sýr, drobný písek, suché seno, staré domy, drobné kusy

e) div, dej, děj, nic, dívka, děcko, ticho, těsto

Сравните произношение чешских и русских слов:

děd - дед ,děti - дети, ticho - тихо, těsto - тесто, vidět - видеть, pěna - пена, město - место, směna - смена, oběd - обед.

6. Прочитайте:

a) pojď, tříšť, zášť, plášť, dešť, pleť, ať, vždyť, viď, seď, jeď, teď, buď, labuť, chuť, neboť, bázeň, žizeň, dlaň, daň, jabloň, kůň, úroveň, laň, Třeboň, zvoň, skloň

b) + a

šťastný, šťava, šťavel, píšťala,Viťa, Punťa, ďabel, Dražďany, tučňák, vlečňák, Žďár, ťapka, luňak
c) + o, u, ou

šťovík, dešťovka, drožďový, třešňový, mňoukat, Pňov, křišťal, šňura

d) + i,í

štír, štíhlý, štika, paštika, čti, droždi, jižní, letošní, noční, dívka, díra, není, koní, platit, nikdo, loni

e)+ e

štěp, štěstí, ještě, vejděte, těžký, tělo, kotě, dítě, dělo, dělit, oděv, lodě, něco, koně

7. m + ě

a) město, měna, měřit, měnit, mě, měsíc, měl, měřič, mělký

b) kromě, domě, plémě, poměry, odměna, vyměnit, záměřený, předměs- tí, předmět, přimět

c) mech - měch, dáme - dámě, máme - mámě, známé - znamě, mel - měl, umel - uměl

8. j

ráj, stáj, háj, výdaj, čaj, roj, stroj, pokoj, nápoj, tvůj, svůj, pracuj, míhej, vstávej, lij, pij, vij, bojů, moje, tvoje, oboje, kraje, zajít, naděje, myjí, šijí, žijí, obyčeje, rychlejijá, jaro, jazyk, jalovec, jasan, jezdit, jezero, jehla, jinak, jínam, jitro, jedle, jednota, jemný, jih, jizva

9. pě, bě, vě, fě

pět, pěst, pěna, pěkná, běžet, běžný, běhat, věc, věřit, věšák, věta, věž, opět, příběh, svět, ozvěna, tobě, dospět, zpěv, obětovat, žirafě

10. c - č

čaj, čas, čekat, často, čokoláda, černý, čočka, část, proč, zatoč, roháč, moc, noc, srnec, zvonec, otec, pečeť, počet, účet, učený, koček, líčí

11.ž, š

šik, šikovný, šipka, šíje, šíp, šít, šelma, šepot, šero, žije, žito, žít, žízeň, železo, želva, žert, žába, žárovka, župan, žák, ždímat, žrout, žlab, štít, švec, škrob, šlehat, švagr

12. Raději jí ještě zavolej. Půjdu zapojit přistroje. Přijdu k tobě v době oběda. Výjimka potvrzuje pravidlo. Na schodech sedělo několik děti. Nevidím na tom nic zvláštního. Dejte to ještě dnes vědět tetě.

13. au, ou, eu

auto, autobus, automat, fauna, sauna, astronaut, kosmonaut, Morfeus, neutron, pneumatika, nouze, nouzovou, na zavolanou, na shledanou,

Tou dobou se rozpoutala bouře. Dobrou noc. Na brzkou shledanou. Náhodou se cestou setkal s jeho sestrou. Doufam, že se neloučíme na dlouho.

14.Прочитайте слова чешской народной песни:

Chovejte mne, má matičko

Chovejte mne, má matičko, Лелейте меня, моя матушка,

jako míšeňské jablíčko, Как мейсенское яблочко.

chovejte mne, má matičko, Лелейте меня, моя матушка,

jako z růže květ. как розы цветок.

Jen až vy mne vychováte, Только когда меня воспитаете,

pak se na mne podíváte, тогда на меня посмотрите,

jak mně bude pěkně slušet как мне будет к лицу

bílý kabatek. белый кафтанчик.

16. Прочитайте, выучите напамять стихотворение. Следите за

правильным ударением и интонацией.

Je siné , mokvavé ráno, Это синее. мокрое утро,

je právě takový den, Это именно такой день,

ve kterém řekně ti Ano когда скажет тебе “Да”

tisíc nechtěných žen. тысяча нежеланных женщин.

Je ráno, jež mlčí, Это утро, которе молчит,

jež nehlasně sténá, которое негласно стонет,

ve kterém — srdce to ví — когда - сердце это знает -

ta jedna jediná žena та одна единственная женщина

ti neodpoví. тебе не ответит...

(Ivan Skala. Osud.)

Дата добавления: 2015-05-25; просмотров: 348; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент - человек, постоянно откладывающий неизбежность... 11301 - | 7587 - или читать все...

Читайте также:

 

34.239.172.52 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.005 сек.