double arrow

УДАРЕНИЕ

Ударение в чешском языке постоянное и падает на первый слог:

národ, kupoval, západ

Но наряду с основным может быть и побочное ударение, в ос-новном на нечётных слогах. Оно слабее главного, но появляется при медленном темпе речи и тщательном произношении многосложных слов.: malokterý, pětadvacet, černobí

Односложные предлоги na, po, u, do, za, pro, ze, od, bez всегда имеют главное ударение, а следующее за ними слово его теряет, и предлог становится как бы первым слогом слова :

do lesa ['dolesa], na stole ['nastole], bez vás ['bezvás].

Двусложные предлоги mezi, mimo, místo, vedle, kromě, podle, kolemне имеют главного ударения, примыкают к последующим словам: podle rozkazu [podle'rozkazu], vedle domu [vedle'domu].

Некоторые слова не имеют своего ударения. Это безударные слова, к которым относятся краткие формы местоимений, вспомога-тельные формы глагола-связки , некоторые частицы и союзы. В пото-ке речи в зависимости от логического ударения могут терять своё уда-рение и другие слова, примыкая к предшествующим словам и образуя речевые такты : To je pravda [toje'pravda],

Kdo bude doma?[gdobude'doma].

Вокализация - это присоединение гласного e к неслоговым и односложным предлогам k, v, s, z, pod, nad:

а) перед таким же или подобным глухим или звонким начальным со-гласным следующего слова: ve vodě, ke komu, ve vlaku, ze zlata.

б) перед тремя начальными согласными следующего слова:

se stropu, se džbanem, ve zdraví

в) перед группой согласных, начинающихся с r, l, m, n, j:

ke mně, ve mlýně, ze msty, ze lžice.

Чаще вокализуются неслоговые предлоги k, s, z, v.
Правописание слов с большой буквы.

Большая буква пишется в начале некоторых слов, таких как наз-вания национальностей , лиц, стран, городов и т.д. :

Pražan, Polák, Jan, Komenský, Brno.

Другие названия, а также произведения, пишутся с большой буквы: Spojené státy severoamerické, Organizace spojených národů,

где большая буква пишется только в первом слове.

Проявление вежливости выражается в написании с большой буквы в письме слов Ty, Tvůj, Vy, Váš.

В остальных случаях употребление большой буквы сходно с русским.

Фонетические упражнения:

Слушайте аудиозапись, обращая внимание на произношение слов. Проговаривайте за диктором, стараясь повторить интонацию и про-изношение.

a - á

Praha, Kanada, lampa, mapa, má, dá, mává, máma, žádá, svatá, malá, zábava, Sázava, nadává, laskavá, kavárna, hádavá

e - é

den, vede, deset, pere, neteče, nechceme, nemele, nebere, dnes je ten den, mé, tvé, lépe, déle, nejlépe, nejdélei, y - í, ý

mi, my, vyl, pil, lil, ryby, chyby, vily, vidličky, vymyslili, ví, jí, prý, líný, bilý, míří, slibily, žijící, milými, vířící

o-ó

potom, pokoj, dopis, poledne, odpoledne, chodba, vagon, gramofon, program, Evropa, rok, hovor, horko, gól

u-ú, ů

budu, ruku, kus, hůl, kůl, kůň, půjdu, dupu, u sudu, buchtu, domů, pánům, profesorů, profesoru, trojúhelník, útok, lhůtu, kusu

ě

běhá, běží, tobě, oběma, obědvá, utrpěl, pěšky, pět, spěchá, má naspěch, spěte, na mapě, pěkně, věří, úvěr, věno, svědek, světlý, svět, Věra, země, město, městečko, náměstí, umění, úsměv, změna, vzpomněl, věděl, děkuji, děvče, výdělek, dědeček, seděl, k vodě, tělo, štěstí, kotě, těší se, vítězí, těsně, ve městě, něco, Němec, špatně, sněží, sněhobílý, mě, mně, město, měsíc, měli, měna, zaměstnání

di, dí - ti, tí, dy, dý - ty, tý

dím - dým, ti - ty, mladí - mladý, škodí - škody, rádi - rády, díky - dýky, radí - rady, chodí - schody, vodí - vody, tiká - tyká, čistí - čistý, hostí - hosty, cití - city, svítí - svity, vrátí - vraty

ni, ní - ny, ný

zvoní - zvony, sní - sny, hodní - hodný, psaní - psaný, dni - dny, páni - pány, dani - daný, krásní - krásný

e, é - ě

děj - dej, vědě - vede, němá - nemá, daně - dané, těma - téma, stěna - sténá, utěrka - úterka, rovně - rovné

ou

houpou, hloupou, poslouchá, moucha, houká, strouhou, smlouvou, louka, knihou, hloubá, moukou, troubí, moudrý, houska

! používá -poukazuje - poučuje - doučuje (o+u произносятся раздельно)

ř

třída, vpředu, dveře, nahoře, moře, skříň, dobře, talíř, příbor, přicházejí, přináší, přítel, středa, přestavka, řády, převzala, přišel, příklady, přístroj, přestane, říká, otevře, tři, křeslo, prostředek

č

černý, červený, ručník, večer, vidlička, čístý, čaj, omáčka, vyučování, český, čtvrtek, učím se, včera, proč, čeština, Čech, Češka, čtu, čteme, končí, člověk, začíná, prodavačka

ž

židle, žlutý, leží, nože, rýže, protože, lžice, manžel, žena, prohlížíme, že, život, žije

z

vzadu, na obraze, zítra, zvoní, cizinec, televize, za chvíli, zajímavý, rozumějí, v Praze, cizí

h

nahoře, hnědý, hodiny, ahoj, vhodny, tehdy, duha, ohromi, pohybuje, huť, hloubá, hodný, hezký, hodina, prohlížejí, koho, ho

H - ch

pohyby - pochyby, sluhu - sluchu, míhat - michat, hlad - chlad, huť - chuť, hýbá - chyba, hloupá - chlouba, nahází - nachází, hodí - chodí

r - ř

dobré - dobře, večery - večeří, zahraje - zahřeje, rým - Řím, rasa - řasa, hory - hoří, var - vař, bratry - bratří


Сейчас читают про: