double arrow

УДАРЕНИЕ


Ударение в чешском языке постоянное и падает на первый слог:

národ, kupoval, západ

Но наряду с основным может быть и побочное ударение, в ос-новном на нечётных слогах. Оно слабее главного, но появляется при медленном темпе речи и тщательном произношении многосложных слов.: malokterý, pětadvacet, černobí

Односложные предлоги na, po, u, do, za, pro, ze, od, bez всегда имеют главное ударение, а следующее за ними слово его теряет, и предлог становится как бы первым слогом слова :

do lesa ['dolesa], na stole ['nastole], bez vás ['bezvás].

Двусложные предлоги mezi, mimo, místo, vedle, kromě, podle, kolemне имеют главного ударения, примыкают к последующим словам: podle rozkazu [podle'rozkazu], vedle domu [vedle'domu].

Некоторые слова не имеют своего ударения. Это безударные слова, к которым относятся краткие формы местоимений, вспомога-тельные формы глагола-связки , некоторые частицы и союзы. В пото-ке речи в зависимости от логического ударения могут терять своё уда-рение и другие слова, примыкая к предшествующим словам и образуя речевые такты : To je pravda [toje'pravda],

Kdo bude doma?[gdobude'doma].

Вокализация - это присоединение гласного e к неслоговым и односложным предлогам k, v, s, z, pod, nad:
а) перед таким же или подобным глухим или звонким начальным со-гласным следующего слова: ve vodě, ke komu, ve vlaku, ze zlata.

б) перед тремя начальными согласными следующего слова:

se stropu, se džbanem, ve zdraví

в) перед группой согласных, начинающихся с r, l, m, n, j:

ke mně, ve mlýně, ze msty, ze lžice.

Чаще вокализуются неслоговые предлоги k, s, z, v.

Правописание слов с большой буквы.

Большая буква пишется в начале некоторых слов, таких как наз-вания национальностей , лиц, стран, городов и т.д. :

Pražan, Polák, Jan, Komenský, Brno.

Другие названия, а также произведения, пишутся с большой буквы: Spojené státy severoamerické, Organizace spojených národů,

где большая буква пишется только в первом слове.

Проявление вежливости выражается в написании с большой буквы в письме слов Ty, Tvůj, Vy, Váš.

В остальных случаях употребление большой буквы сходно с русским.

Фонетические упражнения:

Слушайте аудиозапись, обращая внимание на произношение слов. Проговаривайте за диктором, стараясь повторить интонацию и про-изношение.

a - á

Praha, Kanada, lampa, mapa, má, dá, mává, máma, žádá, svatá, malá, zábava, Sázava, nadává, laskavá, kavárna, hádavá

e - é

den, vede, deset, pere, neteče, nechceme, nemele, nebere, dnes je ten den, mé, tvé, lépe, déle, nejlépe, nejdéle

i, y - í, ý

mi, my, vyl, pil, lil, ryby, chyby, vily, vidličky, vymyslili, ví, jí, prý, líný, bilý, míří, slibily, žijící, milými, vířící

o-ó

potom, pokoj, dopis, poledne, odpoledne, chodba, vagon, gramofon, program, Evropa, rok, hovor, horko, gól

u-ú, ů

budu, ruku, kus, hůl, kůl, kůň, půjdu, dupu, u sudu, buchtu, domů, pánům, profesorů, profesoru, trojúhelník, útok, lhůtu, kusuě

běhá, běží, tobě, oběma, obědvá, utrpěl, pěšky, pět, spěchá, má naspěch, spěte, na mapě, pěkně, věří, úvěr, věno, svědek, světlý, svět, Věra, země, město, městečko, náměstí, umění, úsměv, změna, vzpomněl, věděl, děkuji, děvče, výdělek, dědeček, seděl, k vodě, tělo, štěstí, kotě, těší se, vítězí, těsně, ve městě, něco, Němec, špatně, sněží, sněhobílý, mě, mně, město, měsíc, měli, měna, zaměstnání

di, dí - ti, tí, dy, dý - ty, tý

dím - dým, ti - ty, mladí - mladý, škodí - škody, rádi - rády, díky - dýky, radí - rady, chodí - schody, vodí - vody, tiká - tyká, čistí - čistý, hostí - hosty, cití - city, svítí - svity, vrátí - vraty

ni, ní - ny, ný

zvoní - zvony, sní - sny, hodní - hodný, psaní - psaný, dni - dny, páni - pány, dani - daný, krásní - krásný

e, é - ě

děj - dej, vědě - vede, němá - nemá, daně - dané, těma - téma, stěna - sténá, utěrka - úterka, rovně - rovné

ou

houpou, hloupou, poslouchá, moucha, houká, strouhou, smlouvou, louka, knihou, hloubá, moukou, troubí, moudrý, houska! používá -poukazuje - poučuje - doučuje (o+u произносятся раздельно)

ř

třída, vpředu, dveře, nahoře, moře, skříň, dobře, talíř, příbor, přicházejí, přináší, přítel, středa, přestavka, řády, převzala, přišel, příklady, přístroj, přestane, říká, otevře, tři, křeslo, prostředek

č

černý, červený, ručník, večer, vidlička, čístý, čaj, omáčka, vyučování, český, čtvrtek, učím se, včera, proč, čeština, Čech, Češka, čtu, čteme, končí, člověk, začíná, prodavačka

ž

židle, žlutý, leží, nože, rýže, protože, lžice, manžel, žena, prohlížíme, že, život, žije

z

vzadu, na obraze, zítra, zvoní, cizinec, televize, za chvíli, zajímavý, rozumějí, v Praze, cizí

h

nahoře, hnědý, hodiny, ahoj, vhodny, tehdy, duha, ohromi, pohybuje, huť, hloubá, hodný, hezký, hodina, prohlížejí, koho, ho

H - ch

pohyby - pochyby, sluhu - sluchu, míhat - michat, hlad - chlad, huť - chuť, hýbá - chyba, hloupá - chlouba, nahází - nachází, hodí - chodí

r - ř

dobré - dobře, večery - večeří, zahraje - zahřeje, rým - Řím, rasa - řasa, hory - hoří, var - vař, bratry - bratříСейчас читают про: