Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

УДАРЕНИЕ
Ударение в чешском языке постоянное и падает на первый слог:

národ, kupoval, západ

Но наряду с основным может быть и побочное ударение, в ос-новном на нечётных слогах. Оно слабее главного, но появляется при медленном темпе речи и тщательном произношении многосложных слов.: malokterý, pětadvacet, černobí

Односложные предлоги na, po, u, do, za, pro, ze, od, bez всегда имеют главное ударение, а следующее за ними слово его теряет, и предлог становится как бы первым слогом слова :

do lesa ['dolesa], na stole ['nastole], bez vás ['bezvás].

Двусложные предлоги mezi, mimo, místo, vedle, kromě, podle, kolemне имеют главного ударения, примыкают к последующим словам: podle rozkazu [podle'rozkazu], vedle domu [vedle'domu].

Некоторые слова не имеют своего ударения. Это безударные слова, к которым относятся краткие формы местоимений, вспомога-тельные формы глагола-связки , некоторые частицы и союзы. В пото-ке речи в зависимости от логического ударения могут терять своё уда-рение и другие слова, примыкая к предшествующим словам и образуя речевые такты : To je pravda [toje'pravda],

Kdo bude doma?[gdobude'doma].

Вокализация - это присоединение гласного e к неслоговым и односложным предлогам k, v, s, z, pod, nad:

а) перед таким же или подобным глухим или звонким начальным со-гласным следующего слова: ve vodě, ke komu, ve vlaku, ze zlata.

б) перед тремя начальными согласными следующего слова:

se stropu, se džbanem, ve zdraví

в) перед группой согласных, начинающихся с r, l, m, n, j:

ke mně, ve mlýně, ze msty, ze lžice.

Чаще вокализуются неслоговые предлоги k, s, z, v.

Правописание слов с большой буквы.

Большая буква пишется в начале некоторых слов, таких как наз-вания национальностей , лиц, стран, городов и т.д. :

Pražan, Polák, Jan, Komenský, Brno.

Другие названия, а также произведения, пишутся с большой буквы: Spojené státy severoamerické, Organizace spojených národů,

где большая буква пишется только в первом слове.

Проявление вежливости выражается в написании с большой буквы в письме слов Ty, Tvůj, Vy, Váš.

В остальных случаях употребление большой буквы сходно с русским.

Фонетические упражнения:

Слушайте аудиозапись, обращая внимание на произношение слов. Проговаривайте за диктором, стараясь повторить интонацию и про-изношение.

a - á

Praha, Kanada, lampa, mapa, má, dá, mává, máma, žádá, svatá, malá, zábava, Sázava, nadává, laskavá, kavárna, hádavá
e - é

den, vede, deset, pere, neteče, nechceme, nemele, nebere, dnes je ten den, mé, tvé, lépe, déle, nejlépe, nejdéle

i, y - í, ý

mi, my, vyl, pil, lil, ryby, chyby, vily, vidličky, vymyslili, ví, jí, prý, líný, bilý, míří, slibily, žijící, milými, vířící

o-ó

potom, pokoj, dopis, poledne, odpoledne, chodba, vagon, gramofon, program, Evropa, rok, hovor, horko, gól

u-ú, ů

budu, ruku, kus, hůl, kůl, kůň, půjdu, dupu, u sudu, buchtu, domů, pánům, profesorů, profesoru, trojúhelník, útok, lhůtu, kusu

ě

běhá, běží, tobě, oběma, obědvá, utrpěl, pěšky, pět, spěchá, má naspěch, spěte, na mapě, pěkně, věří, úvěr, věno, svědek, světlý, svět, Věra, země, město, městečko, náměstí, umění, úsměv, změna, vzpomněl, věděl, děkuji, děvče, výdělek, dědeček, seděl, k vodě, tělo, štěstí, kotě, těší se, vítězí, těsně, ve městě, něco, Němec, špatně, sněží, sněhobílý, mě, mně, město, měsíc, měli, měna, zaměstnánídi, dí - ti, tí, dy, dý - ty, tý

dím - dým, ti - ty, mladí - mladý, škodí - škody, rádi - rády, díky - dýky, radí - rady, chodí - schody, vodí - vody, tiká - tyká, čistí - čistý, hostí - hosty, cití - city, svítí - svity, vrátí - vraty

ni, ní - ny, ný

zvoní - zvony, sní - sny, hodní - hodný, psaní - psaný, dni - dny, páni - pány, dani - daný, krásní - krásný

e, é - ě

děj - dej, vědě - vede, němá - nemá, daně - dané, těma - téma, stěna - sténá, utěrka - úterka, rovně - rovné

ou

houpou, hloupou, poslouchá, moucha, houká, strouhou, smlouvou, louka, knihou, hloubá, moukou, troubí, moudrý, houska

! používá -poukazuje - poučuje - doučuje (o+u произносятся раздельно)

ř

třída, vpředu, dveře, nahoře, moře, skříň, dobře, talíř, příbor, přicházejí, přináší, přítel, středa, přestavka, řády, převzala, přišel, příklady, přístroj, přestane, říká, otevře, tři, křeslo, prostředek

č

černý, červený, ručník, večer, vidlička, čístý, čaj, omáčka, vyučování, český, čtvrtek, učím se, včera, proč, čeština, Čech, Češka, čtu, čteme, končí, člověk, začíná, prodavačka

ž

židle, žlutý, leží, nože, rýže, protože, lžice, manžel, žena, prohlížíme, že, život, žije

z

vzadu, na obraze, zítra, zvoní, cizinec, televize, za chvíli, zajímavý, rozumějí, v Praze, cizí

h

nahoře, hnědý, hodiny, ahoj, vhodny, tehdy, duha, ohromi, pohybuje, huť, hloubá, hodný, hezký, hodina, prohlížejí, koho, ho

H - ch

pohyby - pochyby, sluhu - sluchu, míhat - michat, hlad - chlad, huť - chuť, hýbá - chyba, hloupá - chlouba, nahází - nachází, hodí - chodí

r - ř

dobré - dobře, večery - večeří, zahraje - zahřeje, rým - Řím, rasa - řasa, hory - hoří, var - vař, bratry - bratří

Дата добавления: 2015-05-25; просмотров: 281; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась - это был конец пары: "Что-то тут концом пахнет". 8578 - | 8149 - или читать все...

Читайте также:

 

18.232.55.175 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.004 сек.