double arrow

УРОК 2


СОГЛАСНЫЙ Ř

Согласный Ř - специфический чешский звук, где при артикуляции вибрирует кончик языка. Звук может произноситься звонко и глухо. Как звонкий, он произносится перед гласными и звонкими согласны-ми:

řeka, řada, říkat, řemen, dřevo

Как глухой, он произносится перед глухими согласными, после глу-хих, в конце слова:

tři, při, přitel, přes, keř, nekuřte

УПРАЖНЕНИЯ:

a) - řada, řeč, řikat, řidit, úřad, pořad, dveře, moře, ořech, vařit, kouřit, dřevo, bříza, břeh, řvat, keř, kouř, sochář, vář, přez, předmět, přesny, připad, přítel, přiliš, přání, třeba, středa, střibro, křeslo.

b) - řici Věře, přinest křidu, přinest ořechy, třiadvácet křesel, třiatřicet ořechů, třiatřicet přáni.

c) pořád, dokořán, pořádek, moře, tváře, kouřit, pařit, září, věřit, lékaři

d) třást, třesk, třeba, tři, předem, kříž, chřest, zář, kovář, střih, prostředek

e) Bořivoj přijede v záři. Přinesu to ve čtvrtek. Napřed to řeknu Věře. Přineste mi vepřový řízek. Po obou březích řeky vyrostly břízy.

Tři tisíce třista třiatřicet střibrných křepelíček přeletelo přes tři tisíce třista třiatřicet střibrných střech. Nepřepepři, Petře, vepře.
СЛОГООБРАЗУЮЩИЕ R и L. СОГЛАСНЫЙ L

В чешском языке носителями слога могут быть не только гласные или дифтонги, но и сонорные согласные lиr. Если эти согласные образу-ют первый слог слова, то ударение падает на них :

vlk, vrba, srp, hrb, Srb, vlna, slza, trh

Strč prst skrz krk. Na svetru máš vlhkou skvrnu od zmrzliny. První nádrž byla brzy naplněna.

Чешское lпо образованию отличается от русского звука (л). Чешский звук мягче русского (лапа, лук, лыко), но твёрже мягкого (соль, липа, лес). Это альвеолярный звук.

Сравните: lak лак les лес dal дал

lom лом lev лев bral брал

УПРАЖНЕНИЯ:

1. lano, látka, lopata, slunce, salát, mladý, volal, poslal, milý, bílý,

slib, slepice, vezli, Olze, sleva, pošli, člověk, nelži, člun,

2. salto, holka, polka, tobolka, pilka, malta, zvolte, palte

pole, role, doleva, kolem, zelený, vesele, dole, stolek, tělo

3. Milan volal Lidu. Lenka mluvila s Bělou. Bílý motýlek poletoval nad polem lnu. Spletla ulici.

4. prs, brv, prst, vrh, vrch, trn, krm, krk, srp, bratr, svetr, kopr, cukr, vítr, teprve, zmrzl, otrhat

ПРОИЗНОШЕНИЕ И ПРАВОПИСАНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ

Нередко у иностранных слов в чешском языке наблюдается иное соотношение между произношением и правописанием, чем у собственно чешских слов.

а) В словах иностранного происхождения согласные n, t, d произносятся твёрдо, как [ny], [ty],[dy] :

organizace, univerzita, diktat.

б) Долгота в словах не всегда обозначается, но всегда произносится: kultura, literatura

в) Буква s в положении между двумя согласными, до и после сонорных согласных r, l, m, n произносится как [z] в словах с суф-фиксом - ismus : komunismus, romantismus, idealismus. Но в некоторых словах произносится только как [s]:diskuse, agrese, režisér, personál, disertace.

г) В словах, имеющих сочетание ia,ie,io,iuмежду этими гла-сными появляется звук [й]:

fialka[fijalka], historie[historije].

д) буква x в заимствованных словах обычно произносится как [ks] - exkurse, expedice, но перед гласными и согласным h может появляться произношение [gz]: exotický, existence, exhumace.

е) Правописание имён собственных и географических названий зависит от того, из какого языка заимствовано то или иное имя или название. Имена собственные и географические названия, взятые из языков, не пользующихся латиницей, изображаются чешскими буква-ми: Singapur, Sevastopol, Nizámi, Čajkovskij.

Если название или имя взято из языка с латинской графикой, то сохраняется первоначальное написание: Chicago, Shakespeare, Bord-eaux с первоначальным произношением. Но наиболее распространён-ные имена и названия имеют свой чешский вариант :

Benátky(Венеция),Dražďany (Дрезден),Lipsko (Лейпциг),Mnichov (Мюнхен),Irsko (Ирландия) и т.д.

Прочитайте иностранные слова:

marxismus, feudalismus, kritika, lokomotiva, inventura, cirkus, katedra, metoda, index, luxus, praxe, expres, textil, figura, struktura.Сейчас читают про: