double arrow

A) карбонаттарда

B) гидрокарбонаттарда

C) карбогидраттарда

D) карбендерде

E) карбиндерде

61.Көміртегі газының қазба түріне айналу дәуірі:

A) тас көмір

B) девон

C) триас

D) юра

E) кайнозой

62.Адам әрекетінен көмірқышқыл газының түзілуі:

A) антропогендік

B) антроптік

C) филантроптік

D) антрогендік

E) филогендік

63.Негізгі СО2 мөлшерін Жер бетіндегі экожүйенің сіңіретін мерзімі:

A) 8 жыл

B) 10 жыл

C) 12 жыл

D) 6 жыл

E) 5 жыл

64.Жердің қандай жиілік сәулесі көмір қышқыл газын сіңіреді:

A) Инфрақызыл сәулелену

B) Ультра күлгін сәулелену

C) сәуле көрінетін аймақ

D) радиожиілік сәулелену

E) рентгендік сәулелену

65.«Парниктік эффект» қандай газдың әсерінен болады:

A) СО2

B) СО

C) СОСl

D) HCOH

E) CONH2

66.Қышқылды жаңбырдың түзілуіне әсер етуші оксидтер:

A) SO2, SO3

B) SO, SO3

C) SO2, N2O5

D) N2O5, CO

E) N2O5, CO2.

67.Топырақтан өсімдікке азот қандайқосылыстар түрінде өтеді:

A) нитраттар

B) нитриттар

C) нитрилдер

D) нитридтер

E) азоқосылыстар

68.Нитрификация цикліне қандай газ кіреді?

A) NH3

B) NO

C) N2H4

D) N2O5

E) NO2

69.Денитрификаторлар–бактериялар босата нитраттарды ыдыратады

A) азотты

B) нитратты

C) нитритті

D) азот оксидін

E) аммиакті

70.Қоршаған ортаны ластайтын бейорганикалық заттар аталады?

A) бейорганикалық токсиканттар

B) бейорганикалық депрессанттар

C) бейорганикалық аттрактанттар
D) бейорганикалық токсиндер

E) бейорганикалық улар

71.Мышьяктыің неше валенттілігі улы

A) 3

B) 5

C) 1

D) 2

E) 4

72.Мышьяктің неше валенттілігі улы емес

A) 5

B) 1

C) 3

D) 2

E) 4

73.Металлдардың биологиялық белсендiлiгi қандай қасиеттерімен байланысты?

A) жасуша ұлпаларын зақымдайды және ақуыздармен байланысуы

B) жасушаны зақымдамайды және ақуыздармен байланысы жоқ

C) ферменттік жүйелердің жұмысын тоқтатады

D) байланысушы жасуша ядроларын жояды

E) жасуша ұлпаларын қатайтып және ақуызбен байланысады

74.Улылығы жоғары металдар:

A) сынап,уран, индий, кадмий, таллий, мышьяк

B) марганец, хром, палладий, свинец, осмий, барий

C) марганец, хром, индий, кадмий, таллий, мышьяк

D) алюминий, темір, германий, кальций, магний, стронций

E) цезий, рубидий, литий, титан, натрий

75.Улылығы орташа металлдар бұлA) марганец, хром, палладий, свинец, осмий, барий

B)сынап, уран, индий, кадмий, таллий, мышьяк

C) марганец, хром, индий, кадмий, таллий, мышьяк

D) цезий, рубидий, литий, титан, натрий

E) алюминий, темір, германий, кальций, магний, стронций

76.Улылығы төмен металдар


Сейчас читают про: