double arrow
A) парниктік эффект

B) фотоэффект

C) Холла эффектісі

D) синергетикалық эффект

E) оптикалық эффект

97. Ғаламдық экологиялық мәселені атаңыз?

A)қышқылды жаңбыр

B) сілтілі жаңбыр

C) негіздік жаңбыр

D) тұзды жаңбыр

E) оксидті жаңбыр

98. Ғаламдық экологиялық мәселені атаңыз?

A) су тоғандарының эвтрофикациясы

B) су тоғандарының ластануы

C) су тоғандарының эрозияға

D) су тоғандарының коррозиясы

E) су тоғандарының саздануы

99. Ғаламдық экологиялық мәселені атаңыз?

A) демографиялық мәселе

B) демографиялық жарылыс

C) демографиялық төмендеу

D) урбанизация мәселесі

E) жердің құрғауы

100. Ғаламдық экологиялық мәселені атаңыз?

A) озон қабаты мәселесі

B) оттегі белдеу мәселесі

C) радиациялық белдеу мәселесі

D) топырақ эрозиясы мәселесі

E) радиациялық қалдықтар мәселесі

101.Климаттық факторлар:

A) температура, ылғылдылық, қысым, жылдамдығық, ауаның иондану дәрежесі

B) құрғақтық, қысым, жылдамдық, ауаның иондану дәрежесі,ылдалдық

C) жылу, ылғал, қысым, жылдамдық, ластану ауаның иондану дәрежесі

D) ылғалдылық, қысым, ауаның қысымының иондану дәрежесі

E) ылғалдылық, қысым, ластану, ауа массасының қозғалысы

102.Қай жылы Ю.Либихтің минимум заңы жарияланды?

A) 1840

B) 1842

C) 1841

D) 1843

E) 1844

103.Химиялық элементтерді биосфераға әсері бойынша бөліп топтастырды?

A) В. Вернадский

B) Д. Менделеев

C) К.Э.Циолковский

D) Н.Семенов

E) Ю.Либих

104.Мұхиттағы тірі ағзаның аталуы:


Сейчас читают про: