double arrow

A) алюминий, темір, германий, кальций, магний, стронций


B) сынап, уран, индий, кадмий, таллий, мышьяк

C) марганец, хром, индий, кадмий, таллий, мышьяк

D) цезий, рубидий, литий, титан, натрий

E) уран, барий, германий, кальций, магний, стронций

77.Амфотерлі гидроксидтер қандай қасиет көрсетеді?

A) қышқылдармен де, негіздермен де әрекеттеседi

B) тек қана қышқылдармен әрекеттеседi

C) тек қана негіздерменмен әрекеттеседi

D қышқылдар де, негіздермен де әрекеттеспейдi

E) тұздармен әрекеттеседi

78.Катиондардың қайсысы аммоний роданидімен қан қызыл түсті тұнба түзеді?

A) Fe3+

B) Аl3+

C) Na+

D) Ca2+

E) Na+

79.Мына реактивтердің қайсысын ерітіндідегі Аg+ ионын анықтау үшін қолдануға болады?

A) НCl

B) НNO3

C) H2O2

D) NaNO3

E) H3PO4

80.Сынаптың улы қосылысын көрсетіңіз:

A) тиомерцал

B) тиоуретан

C) тиокарбамид

D) тиофан

E) тиофен

81.Сынаптың улы қосылысын көрсетіңіз:

A) мерцалил

B) меркаптид

C) меркаптан

D) метилсынап

E) тиофан

82.Адам ағзасының қай мүшесіне сынап жиналады?

A) шашта

B) бауырда

C) бүйректе

D) ішекте

E) мида

83.Қоршаған ортаның улы элементі:

A) қорғасын

B) азот

C) оттегі

D) көміртегі

E) фтор

84.Қоршаған ортаның улы элементі:

A) кадмий

B) азот

C) оттегі

D) көміртек

E) фтор

85.Қандай өсімдікте кадмий көп жиналады?

A) шампиньон саңырауқұлағы

B) дала гүлдері, өсімдіктер

C) қылқан жапырақты ағаштар
D) жапырақты ағаш, бұталар

E) мүк, тау гүлдері, шөптерде

86.Кадмиймен ластану көздері?

A) тас көмірдің жануы

B) өндіріс қалдықтары

C) тұрмыс қалдықтарын жағу

D) табиғи газды жағу

E) қалалық қоқыс орыны

87.Кадмиймен ластану көзі:

A) пластмасс өндірісінің қалдығы

B) тамақ өндірісінің қалдығы

C) қағаз өндірісінің қалдықтары

D тұрмыстық қалдықтар

E) өндірістік қалдықтар

88.Жердің орташа массасы неше?

A) 5,9·1015

B) 3,9·1015

C) 6,9·1015

D) 4,9·1015

E) 2,9·1015

89.Атмосфераның негізгі қабаттарын көрсет.

A) тропосфера, стратосфера, мезосфера, ионосфера

B) тропосфера, стратосфера, мезосфера, биосфера

C) тропосфера, стратосфера, мезосфера, экосфера

D) тропосфера, стратосфера, мезосфера, катионосфера

E) тропосфера, стратосфера, мезосфера, анионосфера90.Жер бетіне жақын тығыз ауа қабатын көрсет.

A) тропосфера

B) ионосфера

C) мезосфера

D) стратосфера

E) биосфера

91.Тропосфераның орташа қалыңдығын көрсет

A) 10-12 км

B) 6-10 км

C) 12-16 км

D) 14-18 км

E) 20 км есе

92.Атмосферадағы азоттың мольдік мөлшері, %

A) 78,04

B) 76,03

C) 79,9

D) 74,4

E) 71,77

93.Атмосферадағы оттегінің молдік мөлшері, %

A) 20,94

B) 21,84

C) 19,99

D) 24,21

E) 20,05

94.Атмосферадағы аргонның мольдік мөлшері, %

A) 0,93

B) 0,83

C) 0,73

D) 0,53

E) 1,03

95.Атмосферадағы көміртек диоксидінің мольдік мөлшері,%

A) 0,033

B) 0,044

C) 0,053

D) 0,023

E) 0,013

96.Ғаламдық экологиялық мәселені атаңыз


Сейчас читают про: