double arrow

ВАРІАНТ 20. 1. Основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства


Теоретичні питання

1. Основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

2. Порядок створення та функціонування підприємств за участю українського капіталу за кордоном

Тести

1. Відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності текстильні вироби класифікуються в таких групах:


1. З 50 по 67.

2. З І по 24.

3. З 28 по 40.

4. З 94 по 97.


2. Що означають перші дві цифри Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності?


1. Код групи.

2. Код товарної позиції.

3. Код товарної підпозиції.

4. Код товарної категорії.


3. Що означають перші чотири знаки Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності?


1. Код товарної позиції.

2. Код товарної підпозиції.

3. Код товарної категорії.

4. Код групи.


4. Що означають перші шість знаків Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності?


1. Код товарної підпозиції.

2. Код товарної позиції,

3. Код товарної категорії.

4. Код групи.


5. Що означають перші вісім знаків Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності?

1. Код товарної категорії.

2. Код товарної підпозиції.

3. Код товарної позиції.

4. Код групи.


6. Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є:

1. Обов'язковим для підприємств і громадян.

2. Інформаційним для підприємств і громадян.

3. Допоміжним для підприємств і громадян.

7. Відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності продовольчі товари класифікуються в таких групах:


1. З 1 по 24.

2. З 50 по 67.

3. 3 28 по 40.

4. З 94 по 97.


8. Що з переліченого є однією з ознак систематизації товарів на другому рівні Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності?

1. Функціональна ознака.

2. Хімічний склад.

3. Галузі господарства.

9. Рішення митних органів про класифікацію товарів використовуються:

1. Лише для митних цілей.

2. Як для митних, так і для інших цілей.

3. Як митними органами, так і для використання іншими органами.

10. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності здійснює:

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.

2. Центральна митна лабораторія.

3. Відділи товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

Задача

Металургійне підприємство використало за місяць природний газ на суму 2,2 млн. грн. (без ПДВ) та вітчизняну сировину на суму 24 млн. грн. (з ПДВ). Його продукція за місяць (без ПДВ) – 72 млн. грн., з якої 60 млн. грн. – експорт. Розрахуйте податкове зобовязання підрпиємства та податковий кредит по ПДВ. Чи буде підприємство мати заборгованість перед бюджетом зі сплати ПДВ?
Сейчас читают про: