double arrow

ВАРІАНТ 24


Теоретичні питання

1. Методика і показники аналізу ефективності експортних операцій підприємства

2. Організація укладання та виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Тести

1. Що с об'єктом оподаткування при нарахуванні імпортного мита під час ввезення автомобілів а Україну?

1. Обсяг двигуна.

2. Митна вартість автомобіля.

3. Фактурна вартість автомобіля.

4. Ринкова вартість автомобіля.

2. Умовно-розрахункова величина це:

1. Фактурна вартість.

2. Ринкова вартість.

3. Вартість витрат.

4. Митна вартість.

3. В яких випадках значення митної вартості більше, ніж фактурної?

1. DAF.

2. EXW.

3. DDU.

4. DDP.

4. В яких випадках значення митної вартості менше, ніж фактурної?


1.CIF.

2. DDU.

3. CFR.

4. FCA.


5. В яких випадках митна вартість збігається з фактурною?


1. FAS.

2. FOB.

3. DAF.

4. СІР.


6. Який вид мита застосовується як запобіжний захід щодо учасників ЗЕД, які порушують, загальнодержавні інтереси?

1. Спеціальне мито.

2. Антидемпінгове мито.

3. Компенсаційне мито.

4. Специфічне мито.

7. Експортне мито — це:

1. Податки, які включають до ціни реалізації.

2. Податки, які сплачуються з прибутку.
3. Податки, які відносяться на витрати виробництва.

8. Імпортне мито — це:

1. Податки, які відносяться на витрати виробництва

2. Податки, які включають до ціни реалізації понад відпускну ціну виробника.

3. Податки, які сплачують з прибутку.

9. За походженням розрізняють такі види мита:

1. Автономне, конвенційне.

2. Постійне, змінне.

3. Адвалорне, специфічне, комбіноване.

10. За напрямом руху мито класифікується як:

1. Адвалорне, специфічне, комбіноване.

2. Експортне, імпортне, транзитне.

3. Антидемпінгове, компенсаційне, сезонне.

Задача

Задача.

На митну територію України на адресу ТОВ «Люкс» з Італії надійшов вантаж – 1000 костюмів (код 6104430000). Митна вартість партії товару складає 7500000 грн. Ставка мита – 6 євро за 1шт. Курс євро на дату подання ВМД – 10,75 грн. за 1 євро. Визначте мито.


ВАРІАНТ 25

Теоретичні питання

1. Склад витрат при зовнішньоторговельних операціях підприємства

2. Об’єкти зовнішньоекономічної діяльності

Тести

1. Яким чином впливає введення імпортного митного тарифу на економіку країни?

1. Підвищується обсяг товарообігу країни.

2. Зростає добробут споживачів країни

3. Знижується добробут споживачів країни.

2. Назвіть застереження, яке використовується при аналізі моделі застосування імпортного мита?

1. Не враховується баланс платежів між країнами, що розглядаються.

2. Країна, яка здійснює імпорт, може впливати на рівень світових цін.

3. Введення митного тарифу є одним із факторів, що розмежовують суспільні й особисті інтереси.

3. Зазначте, який з наведених суб'єктів отримає виграш від введення імпортного мита?1. Держава.

2. Споживачі.

3. Суспільство.

4. Зазначте, який з наведених суб'єктів отримає виграш від введення експортного мита?

1. Суспільство.

2. Споживачі.

3. Національні виробники.

5. Зазначте, який з наведених суб'єктів зазнає збитків від введення імпортного мита?

1. Держава.

2. Національний виробник.

3. Суспільство.

6. Розмір доходу держави від введення митного тарифу дорівнює:

1. Сумі ставки імпортного мита.

2. Різниці між світовими цінами і цінами на внутрішньому ринку.

3. Добутку ставки тарифу на обсяг імпорту, яким він оподатковується.

7. Визначте правильну закономірність, яка спостерігається при введенні імпортного мита.

1. Попит зменшується, а пропозиція національного виробника збільшується.

2. Попит збільшується, а пропозиція національного виробника зменшується.

3. Попит зменшується, але пропозиція національного виробника залишається незмінною.

8. Сумарний надлишок вітчизняних граничних витрат над світовою ціною — це:

1. Соціальні втрати, зумовлені введенням імпортного мита.

2. Соціальні втрати, зумовлені введенням експортного мита.

3. Втрати держави від введення імпортного мита.

9. Визначення "величина (%), на яку збільшується створена в певній галузі додана вартість одиниці продукції в результаті функціонування всієї тарифної системи" стосується:

1. Фактичного рівня захисного мита.

2. Тарифної екскалації.

3. Номінального рівня захисного мита.4. Оптимального тарифу.

10. Оптимальна ставка мита як частка ціни, що сплачується іноземним постачальником дорівнює, зворотній еластичності:

1. Експорту.

2. Імпорту.

3. Транзиту.

Задача

Розрахуйте зовнішньоторговельну квоту країни у ВВП, якщо її річний обсяг ВНП склав 908 млрд. дол., експорт - 418 млрд. дол., імпорт - 392 млрд. дол.
Сейчас читают про: