double arrow

ВАРІАНТ 23


Теоретичні питання

1. Методика і показники аналізу ефективності імпортних операцій підприємства, що здійснюються з метою перепродажу товарів на внутрішньому ринку

2. Структура та зміст зовнішньоекономічного договору(контракту)

Тести

1. Яка мінімальна вартість майна має декларуватись у вантажній митній декларації?


1. 300 євро.

2. 50 дол. США.

3. 200 євро.

4. 100 дол. США


2. Чи потрібна акредитація суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці при здійсненні експортно-імпортних операцій?

1. Так, на митниці, за місцем реєстрації суб'єкта.

2. Так, на митниці за місцем отримання вантажу.

3. Ні, не потрібна.

4. Так, на митниці за місцем перетинання товаром кордону.

3. Назвіть обов'язкову умову для підприємства, що здійснює декларування вантажів.

1. Повинно бути зареєстроване на території України.

2. Наявність митного поста на його території.

3. Повинно мати у своєму штаті особу з роботи з митницею.

4. Хто несе відповідальність за сплату митних платежів під час митного оформлення?

1. Підприємство-декларант.

2. Власник вантажу.

3. Як власник вантажу, так і підприємство-декларант.
5. Фітосанітарний сертифікат обов'язковий при проходженні:

1. Екологічного контролю.

2. Ветеринарного контролю.

3. Карантинного контролю.

6. Який сертифікат є єдиною формою сертифіката походження, що використовується в рамках Гармонізованої системи преференцій?

1. Форма СТ-1.

2. Форми "А"

3. Загальної форми.

7. З якого моменту товар вважається імпортованим на територію України?

1. З моменту фактичного переміщення через митний кордон України.

2. 3 моменту оформлення вантажної митної декларації.

3. З моменту надходження товару до отримувача вантажу в Україні.

8. На яких бланках оформляється вантажна митна декларація?

1. Стандартних самокопіювальних номерних встановленого зразка.

2. Форми А4.

3. Простому папері формату А4.

9. Одна вантажна митна декларація може складатись на:


1. 99 товарів.

2. 33 товари.

3. Будь-яку кількість товарів.

4. На кожен товар окрема ВМД.


10. Засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів є:

1.Метою митного оформлення.

2. Метою митного контролю.

3. Метою митного декларування.

Задача

Підприємство реалізувало на експорт продукцію на суму 1,2 млн. дол. Курс долара – 8 грн./ дол. Для її виробництва воно купувало вітчизняну сировину на суму 2,4 млн. грн. (з ПДВ). Визначте величину доданої вартості і податкового кредиту. Чи виникає у підприємства у цьому випадку податкове зобов'язання? Чому?
Сейчас читают про: