double arrow

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття


1. Сова Ф.П. Следы шин автотранспортных средств и их использование в следственной практике. М., 1978.

2. Зуев Е.И., Капитонов В.Е. Трасологические исследования по делам о дорожно-транспортных происшествиях. М., 1983.

3. Захарченко С.О. Методи дослідження у слідчому огляді місця дорожньо-транспортної пригоди // Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві. - Х., 2003. - С.69-72.

4. Климчук М. Деякі питання тактичної операції щодо збору інформації про обставини дорожньо-транспортної пригоди // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №2. - С.65-67.

Теми для реферату:

1.Виявлення, фіксація і використання слідів транспортних засобів при розслідуванні злочинів.

2.Судово-експертні дослідження слідів протектору та виступаючих частин транспортних засобів.

Матеріальне забезпечення: рулетка, гіпс, ємкості та матеріали для виготовлення гіпсових зліпків.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Заняття проводиться як продовження огляду місця події, під час якого курсанти відпрацьовують прийоми виявлення слідів транспортних засобів, їх фіксації та вилучення.

Після контрольного опитування курсанти проводять огляд інсценованого місця події з слідами транспортних засобів згідно з фабулою кримінальної справи. Курсанти фотографують сліди або виконують їх замальовку в робочих зошитах, складають фрагмент протоколу огляду з описом слідів та виготовляють під керівництвом викладача гіпсовий зліпок сліду.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.

Практичне заняття №4:Кримiналiстичне дослiдження слiдів знарядь зламу та iнструментiв

Навчальна мета заняття:на основі вивченнянаукової літератури необхідно вивчити сліди знарядь зламу та iнструментiв, їх значення для вирішення ідентифікаційних та діагностичних завдань розслідування.

Час проведення 2 год. Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Види слідів знарядь зламу та інструментів та їх значення в розслідуванні злочинів.

2. Прийоми виявлення та фіксації слідів знарядь зламу та інструментів при огляді місця події.

3. Призначення трасологічної експертизи слідів знарядь зламу та інструментів.

4. Використання слідів знарядь зламу, вилучених з місця події, в криміналістичних обліках.


Сейчас читают про: