double arrow

Стадія (розгляд, прийняття рішення Ст. 76)

3

Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії ВР АРК, відповід місцевої ради схвалюється Радою Мін АРК, місцевою держ адмініс та виконав орг. відповід місцевої ради.

Бюджет АРК, обласні, районні бюджети, міські (м. Києва, Севастополя та обл. значення) бюджети, інші бюджети місцевого самоврядування (наприклад бюджети сіл, селищ, районів в містах), для яких у ДБ передбачаються міжбюджетні трансферти, на наступний бюджет період затвердж рішеннями ВР АРК, відповід місцевої ради не пізніше 2-х тижневого строку з дня офіційного опублікування ЗДБ.

Міські (міст районного значення; районні у містах), селищні, сільські бюджети (крім бюджетів місцевого самоврядування, для яких передбачені трансферти у ДБ) затверджуються рішеннями міської, районної у місті, селищної або сільської ради не пізніше, ніж у 2-х тижневий термін з дня затвердження районного чи міського (м. Києва, Севастополя, обл. значення) бюджету.

Місцеві ради при затвердженні місцевих бюджетів враховують, у першу чергу, потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ; на проведення розрахунків за електроенергію, водопостачання, послуги зв’язку, які вживаються бюджетними установами. Їх ліміти встановлюються відповідно для кожної бюджетної установи залежно від обсягів бюджетних асигнувань (повноважень розпорядника бюджет коштів, надане відповідно до бюджет призначення на взяття бюджет зобов’язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові, цільові обмеження).

Місцеві бюджети можуть затверджуватися з дефіцитом за загальним фондом (у разі використання вільного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджет період) та спеціальним фондом (у разі залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень, коштів із Загального фонду такого місцевого бюджету, надходження внаслідок продажу цінних паперів, використання залишків коштів спеціального фонду.)

Оборотний залишок бюджетних коштів – частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, яка утворюється доя покриття тимчасових касових розривів (ч.3 ст.14). Він не може перевищувати 2 % планових видатків загального фонду і затверджується ЗУДБ чи рішенням про місцевий бюджет. На кінець бюджетного періоду такий залишок має бути збережений у встановленому розмірі.

Перевищення залишку коштів загального фонду бюджету над оборотним залишком на кінець бюджетного періоду становить вільний залишок коштів.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  


3