double arrow

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

2

Стадія – підготовка проекту місцевого бюджету

Що стосується місцевих бюджетів, то порядок їх складання визначається ст. 75 БК. Протягом тижня з дня схвалення КМУ проекту ЗУ ДБ (кінець серпня – початок вересня, тобто до подання на розгляд ВРу) Мін фін доводить Раді мін АРК, держ адмін. та виконав орг. місцевих рад прогнозні показники міжбюджетних трансфертів, а також типові форми рішень (пропозиції до місцевих бюджетів). Після цього, вони зобов’язані надати необхідну інформацію: Мін фін (для проведення розрахунків обсягів міжбюд трансфертів) та Комітету ВРУ з питань бюджету (для перевірки достовірності цих розрахунків).

Місцеві фін орг. (наприклад: Мін фін АРК, сільський голова, якщо такого орг. не створено) згідно з типовою формою бюджет запитів, затвердженою Мін Фін (ст. 34) розробляють і доводять до глав бюджетних розпорядників (наприклад: бюджетні установи, що забезпечують діяльність ВРАРК, Ради Мін АРК; місцеві держ адмініс, головні управління місцевих держ адмін. в особі їх керівників; ) інструкції з підготовки бюджетних запитів, які містять організаційні, фінансові та ін. обмеження. На основі результатів аналізу наданих головними бюджет розпорядниками запитів керівник місцевого фін орг. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідно Раді Міністрів АРК, місцевим держ адміністраціям, виконав орг. відповід рад

Протягом тижня з дня прийняття проекту ЗУДБ у 2-му читанні КМУ доводить Раді Мін АРК, місц держ адмін. та виконав орг. місц рад затверджені показники міжбюджетних розрахунків та організаційно-методичні вимоги щодо складання місцевих бюджетів. Протягом 3-х днів з моменту їх отримання Рада Мін АРК, обласні держ адміністрації доводять виконав органам міських (міст респуб значення та обл. значення) рад, районним держ адмінстрац відповідні обсяги субвенцій на здійснення прогам соц. Захисту. Проаналізовані бюджетні запити від голов бюд розпоряд та надана інформація КМУ є підставою для розробки Радою Мін АРК, місц держ адмініс та виконав орг. місц рад відповід місцевих бюджетів.

2

Сейчас читают про: