double arrow

Інвентаризація виробничих запасів

Порядок проведення і оформлення результатів інвентаризації регламентується Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків, затвердженою наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69.

Інвентаризація виробничих запасів проводиться інвентаризаційною комісією, призначеною наказом керівника сільськогосподарського підприємства, за місцями зберігання цінностей у присутності матеріально відповідальних осіб.

Процес інвентаризації активів складається з наступних стадій .

Організаційна стадія

Ø вибір об’єктів інвентаризації

Ø підбір і комплектування інвентаризаційної комісії

Ø видача наказу на проведення інвентаризації

Ø інструктаж членів інвентаризаційної комісії

Підготовча стадія

Ø пред’явлення повноважень на проведення інвентаризації

Ø огляд місця зберігання об’єктів інвентаризації

Ø отримання і перевірка останнього звіту та документів про рух запасів

Ø отримання від МВО розписки

Ø перевірка вагового господарства

Ø підготовка запасів до визначення їх фактичної наявності

Технологічна (основна) стадія

Ø перевірка наявності і стану об’єктів інвентаризації

Ø оцінка стану об’єктів інвентаризації

Ø підготовка робочої документації (складання інвентаризаційних описів)


Сейчас читают про: