double arrow

Облік наявності запасів


На складах облік запасів ведуть матеріально-відповідальні особи. Він має назву складського обліку.

Найбільш програмованим є оперативно-бухгалтерський сальдовий метод.

Його сутність полягає у веденні обліку, а бухгалтерія веде вартісний облік лише у розрізі синтетичних рахунків, груп запасів за матеріально-відповідальними особами та складами. На складі облік за кожним сортом. Видом і розміром запасів (номенклатурний №) ведеться у картках складського обліку ФМ-12.

Картки відкриваються на початок року у бухгалтерії. До них записують номенклатурний № запасу, його техніко-економічну характеристику, одиницю виміру, а також мінімальний та максимальний залишок. Картки передають комірникам під розписку у реєстрі видачі карток, які відкривають за окремими складами.

Картка складського обліку є реєстром аналітичного обліку запасів. Комірник на підставі прибуткових або видаткових касових документів записує до картки операцій по надходженню або видачі запасів і після кожної обраховує їх залишок, який порівнюється з лімітом.

Комірник зобов’язаний у місцях зберігання запасів прикріпити матеріальний ярлик на якому вказати номенклатурний номер запасів, прикріпити матеріальний ярлик на якому вказати номенклатурний номер запасів. З комірником обов’язково укладається письмовий договір про повну матеріальну відповідальність, який зберігається в його справі у відділі кадрів.

У кінці місяця складають сальдову відомість у розрізі груп запасів, у якій вказуються їх залишки.


Сейчас читают про: