double arrow

Спільна рівновага на риках благ, грошей і капіталу (IS-LM-модель)

Варіант 3

Вихідні дані:

№ варіанту Ca Cy k Zy ΔGꞌ ΔG’’
0,5 0,5

У бюджет держави надходить 20% усіх доходів, а державні витрати становлять 800 гр. од. Експорт складає 100 гр. од. В обігу знаходиться 500 гр. од., швидкість їх обертання k оборотів н рік. Попит на гроші як майно (LM) поданий функцією:

LM = 500 – 50*i ,

де i – ринкова процентна ставка, %.

Функція інвестицій (І) має вигляд:

I = 200 – 20*i .


Сейчас читают про: