double arrow

Розв'язання.


1 спосіб Графічний

Економічний кругообіг зображається у вигляді діаграми. Згідно з умови задачі визначаються потоки доходів і видатків між секторами (рис.1).

 
 


Рис. 1. Графічне представлення економічного кругообігу

2 спосіб Табличний

Графи таблиці розкривають зміст потоку доходів до кожного суб’єкту, строки – потоку видатків. Різниця між доходами та видатками показує, як в поточному періоді змінилося майно суб’єкта.

Від Домогоспо-дарств Підприєм-ництва Дер-жави Закор-дону Сектору майна Усього
До
Домогоспо- дарств -
Підприєм- ництва 45 + 10  
Держави
Закордону
Сектору майна
Усього

3 спосіб За допомогою рівняння

Якщо використати позначки для кожного виду доходів та видатків, тоді можна скласти бюджетне рівняння для сектору домогосподарства:

Y = C + T + S, де

Y – доходи сектора

C – споживання

Т – податки

S - заощадження

45 + 10 + 5 +10 = 40 + 18 + 14 + 3

75 = 75

В результаті того, що в поточному періоді доходи перевищили витрати, у домогосподарств за рахунок заощаджень майно збільшилось на 17 гр.од.
4 спосіб Використання бухгалтерських рахунків

Сутністю системи національних рахунків є представлення народногосподарського кругообігу за допомогою бухгалтерських рахунків.

Згідно умови задачі бухгалтерській рахунок сектору домогосподарства має наступний вид:

Напрямок використання Д Сума, гр. од. Джерела доходу К Сума, гр. од.  
Споживання Зарплата
Податки Дивіденди
Заощадження Трансферти
    Переводи з-за кордону
Баланс Баланс

Задача 2.Кругообіг витрат та доходів в замкнутій економічній системі характеризується наступними потоками: 900 гр. од. – заробітна плата підприємницького сектора, 40 гр. од. – амортизація, 60 гр. од. – нерозподілений прибуток корпорацій, 100 гр. од. – дивіденди, 700 гр .од. – споживчі витрати домогосподарств, 200 гр. од. – пенсії, стипендії, допомоги, 300 гр. од. – прибуткові податки, 150 гр. од. – податки на прибуток корпорацій, 200 гр. од. – державні закупівлі товарів та послуг.

Розрахувати потоки переміщення грошових коштів між різними секторами економіки, використовуючи табличний спосіб представлення кругообігу.Сейчас читают про: