double arrow

Тема заняття: «Взаємозв’язок товарного та грошового ринків»


Основні терміни теми, знання яких необхідне для вирішення задач:

Крива «інвестиції - заощадження» (IS)

Крива «ліквідності грошей» (LM)

Модель IS-LM

Ефективний попит

Фіскальна політика

Монетарна політика

Вирішення типових задач

Задача 1.Задано функції, що визначають поводження економічних суб'єктів на ринках благ і грошей:

С = 0,6Y + 50

I = 200 – 20r

(r - у відсотках)

У обертанні знаходяться 400 гр. од.

Як вони розподіляються між і при досягненні спільної рівноваги на ринку благ і фінансових ринків?

Розв'язання.

Модель IS-LM дозволяє знайти сполучення ставки відсотка і рівня доходу (випуску), при яких одночасно досягається рівновага на товарному і грошовому ринках.

1) Рівновага на товарному ринку: модель IS.

Скористаємося методом «вилучень – ін'єкцій»:

S=I

Функцію заощаджень виведемо з функції споживання:

I= 200-20r

-50+0,4Y = 200-20r

20r = 200+50-0,4Y

rIS = 12,5-0,02У- ставка відсотка, що забезпечує рівновагу на товарному ринку.

2) Рівновага на грошовому ринку: модель LM.

400 = 0,4Y + 500 – 50r

50r = 0,4Y + 500 – 400

rLM= 0,008Y+2 – процентна ставка, що забезпечує рівновагу на грошовому ринку.

3) Спільна рівновага: модель IS-LM

Щоб знайти ставку відсотка, що забезпечує спільну рівновагу, дорівняємо отримані раніше ставки на окремих ринках.

rIS = rLM

12,5 – 0,02Y = 0,008Y + 2

0,028Y = 10,5

Y*= 375 д.ед.

r* = 12,5 – 0,02 · 375 = 0,008 · 375 + 2 =5%

Тобто при рівні процентної ставки 5% і величині НД, яка дорівнює 375 гр. од., досягається спільна рівновага на ринку благ і фінансових ринків.

Щоб визначити, як розподіляються гроші в звертанні між трансакціоним і спекулятивним попитом, розрахуємо:

Знайдемо, яку частку займає кожна з цих складових у загальному обсязі попиту.

Частка

або 37,5%

Частка

або 62,5%


Сейчас читают про: