double arrow

Бюджет прямих витрат на основні матеріали


Бюджет витрат на основні матеріали складається із двох частин: розрахунку обсягу закупівель сировини на виробництво продукції (табл. В.–2.3.1 додатка В) і графіка погашення кредиторської заборгованості перед постачальниками (таблиця В.–2.3.2 додатка В)

Щоб перейти від програми виробництва продукції до плану закупівель (постачання), варто попередньо встановити бажану величину кінцевого складського запасу й визначити початковий складський запас сировини (дивися пункт 5 завдання, додаток Б).

 
 


Кінцевий складський запас
Норматив склад-ського запасу

 
 


Рисунок 4.3 – Взаємозв'язок програми закупівель із виробничою програмою й станом товарних запасів сировини й матеріалів

Приклад розрахунку бюджету закупівель сировини на виробничу програму наведено у таблиці В.–2.3.1 додатку В.

Витрати з погашення кредиторської заборгованості постачальникам сировини плануються на основі бюджету закупівель (див. таблицю В.–2.3.2 додатка В). При цьому треба враховувати погоджені з постачальниками строки й умови платежу. Планування погашення кредиторської заборгованості є досить складним на практиці через велику кількість постачальників і розмаїтість номенклатури закупівель. Бажано, щоб кредиторська заборгованість постачальникам була приблизно рівною або перевищувала дебіторську заборгованість клієнтів.


Сейчас читают про: