double arrow

Розрахунок виробничих витрат


Розрахунок виробничих (операційних) витрат необхідний:

1) для розробки плану по прибутку й рентабельності;

2) для виділення тієї суми витрат, що безпосередньо відноситься до обсягу продаж поточного періоду й складання графіка руху грошових коштів;

3) для оцінки вартості товарних запасів на складі на кінець звітного періоду і її відбиття в бюджетному (розрахунковому) балансі.

Спочатку необхідно розрахувати виробничу собівартість одиниці продукції (див. таблицю В.–2.6.1 додатка В). Виробнича (операційна) собівартість одиниці продукції складається із трьох компонентів: прямі матеріали, пряма праця й виробничі накладні витрати, розрахунок яких був виконаний відповідно до форми таблиці В.–2.5 додатка В. Для включення виробничих накладних витрат в операційну собівартість одиниці продукції необхідно вибрати базу розподілу й розрахувати ставку їхнього погашення. У дійсній курсовій роботі як база розподілу виробничих накладних витрат рекомендується вибрати трудомісткість виробничої програми. Розрахунок ставки погашення виробничих накладних витрат здійснюється з використанням формули (4.3).
СП=(НВ×100%/Т), (4.3)

де СП – ставка погашення виробничих накладних витрат у собівартості одиниці продукції;

НВ – суманакладних витрат за період (у нашому випадку за 2–й кв. за формою таблиці В. –2.5 додатка В, пункт 4);

Т – трудомісткість виробничої програми (з таблиці В. –2.4. 1, пункт 3 додатка В).

Тепер нескладно розрахувати виробничу собівартість залишків готової продукції на складі за формою таблиці В.–2.6.2 додатка В.

Оскільки початковий і кінцевий запаси готової продукції на складі були заплановані в бюджеті виробництва (таблиця В.–2.2 додатка В), те вартість товарних запасів визначається множенням їхньої кількості на виробничу собівартість одиниці продукції й ураховується надалі при розробці прогнозного балансу.

Розрахунок операційної собівартості реалізованої продукції здійснюється на основі даних бюджету продаж за формою таблиці В.–2.6.3 додатка В.Сейчас читают про: