double arrow

Облік операцій з малоцінними швидкозношуваними предметами

Відомість на поповнення (вилучення) на постійного запасу інструментів (пристроїв) (форма № МШ-1) застосовується на тих підприємствах, на яких облік ведеться за принципом формування постійного оборотного (або обмінного) фонду. При зміні норм постійного запасу інструментів (пристроїв) у роздаткових комірах таку відомість складають у двох примірниках начальник цеху разом з начальником інструментального або планового відділу.

Картку обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів використовують при обліку МШП, виданих під розписку працівникові або бригадиру (для бригади) із роздаткової комори цеху для тривалого користування. Її заповнює комірник в одному примірнику на кожного працівника, який отримав такі предмети. Для обліку інструментів (пристроїв), яка надаються працівникові, застосовують інструментальну марку. На кожну таку марку з номером інструментальної роздаткової комори, номером цеху, табельним номером працівника комірник видає тільки один інструмент. При здаванні інстументів інструментальну картку повертають працівникові.

Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв) оформлюють для обліку інструментів (пристроїв), переданих для заточування або в ремонт. Таку форму використовують підприємства, де заточування та ремонт інструментів (пристроїв) здійснюється в централізованому порядку. Замовлення виписує в двох примірниках комірник роздаткової комори.

Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів використовують для оформлення поломки й втрати інструментів (пристроїв) та інших МШП. Його складають в одному примірнику майстер і начальник цеху (дільниці) на одного чи кількох працівників. Але при поломці, псуванні чи втраті МШП із вини працівника – у двох примірниках. (один залишається в цеху, а другий – у бухгалтерії). Працівнику, який пред’являє акт вибуття, замість непридатного чи загубленого предмета видають придатний і записують у картку обліку МШП. Після оформлення акт вибуття додають до актів списання (форми № МШ-5 і № МШ-8).

Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні використовують ті підприємства, які ведуть облік за методом обмінного (оборотного) фонду. Такий акт оформлюють при спсианні інструментів та пристроїв, які стали непридатними, а також при оформленні обміну на придатні. Акт складається в одному примірнику комісією цеху. Непридатний інтрумент за актом здають до комори для утилізації.

Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв використовується для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв, які видають працівникам підприємства в індивідуальне використання за встановленими нормамию Картку ведуть в одному примірнику та зберігають у комірника цеху (дільниці). У випадку втрити взятих предметів в особовій картці у строці втраченого предмета в розділі «Повернено» роблять запис: «Акт вибуття №__, дата ___».

Спецодяг, спецвзуття та запобіжні пристрої колективного використання, які видаються працівникам тільки під час виконання тих робіт, для яких вони застосовуються, повинні знаходитися у коморах та видаватися під відповідальність майстров або інших працівників, перелік яких затверджує керівник підприємства. Такі спеціальні запобіжні пристрої заносять до окремих карток з відміткою «Чергова».

Відомість обліку видачі (повернення)спецодягу, спецвзуття й запобіжних пристроїв застосовують для обліку видачі цих пристроїв працівникам підприємства в індивідуальне користування згідно з встановленими нормами. Відомість у двох примірниках заповнює й підписує комірник цеху (відділу, дільниці) окремо на видачу та на повернення. Один примірник відомості передають о бухгалтерії, другий залишається в комірника цеху (відділу, дільниці). Також за такою відомістю ведуть облік отриманого від працівників спецодягу, спецвзуття для прання, дезінфекції, ремонту й на літнє зберігання.

Акт на списання малоцінних і швидкозношуваних предметів використовують для списання морально застарілих, зношених і не придатних для подальшого використання МШП і здачі їх у комору для утилізації. Його в одному примірнику складає комісія на основі разових актів вибуття МШП. Після цього акт із підписом комірника залишають у бухгалтерії. На різні види МШП акти на списання складають окремо.


Сейчас читают про: