double arrow

Завдання 4. 1. До ТОВ «Металобуд» 5 вересня 20__ року на роботу на посаду налагоджувальника устаткування до інструментального цеху на дільницю № 2 було прийнято Єгорова

1. До ТОВ «Металобуд» 5 вересня 20__ року на роботу на посаду налагоджувальника устаткування до інструментального цеху на дільницю № 2 було прийнято Єгорова Володимира Вікторовича, якому було привласнено табельний номер 1027.

Для забезпечення робітника підприємства спецодягом, спецвзуттям та запобіжними засобами в особовій картці зазначено:

рост 186 см.; розмір одягу 52, взуття 44, головного убору 60.

При прийомі на роботу на посаду налагоджувальника Єгорову В.В. відповідно до встановлених норм було видано (05.09.20__ р.):

куртка бавовняна на підкладці (нова) – 1 шт. на 36 міс. (ціна – 220 грн.) (номенклатурний номер 2212);

куртка лавсано-віскозна на підкладці (нова) – 1 шт. на 36 міс. (ціна – 180 грн.) (номенклатурний номер 2218);

костюм бавовняний (новий) – 1 шт. на 12 міс. (ціна – 160 грн.) (номенклатурний номер 2226);

черевики шкіряні (нові) – 1 пара на 24 міс. (ціна – 340 грн.) (номенклатурний номер 2206);

каска захисна (придатність 85 %) – 1 шт. на 36 міс. (ціна – 56 грн.) (номенклатурний номер 2203);

окуляри захисні (нові) – 1 шт. на 12 міс. (ціна 38 грн.) (номенклатурний номер 2234).

Для обліку наявності та руху спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів комірник складу № 1 інструментального цеху Дядечко М.М. відкрив на Єгорова В.В. особову картку № 83 (додаток Т) та оформив видачу спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів відомостю обліку за № 113 (додаток У). Особову картку обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів підписали: начальник відділу техніки безпеки Лавриненко Б.М., інженер з охрани праці та техніці безпеки Морозенко В.К., бухгалтер з обліку запасів виробничих запасів Луценко Т.С. та начальник інструментального цеху Борисенко В.Л.

Необхідно: відкрити особову картку обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, а також скласти відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів.

2. Для здійснення обов’язків налагоджувальника Єгорову В.В. під розписку комірником складу № 1 інструментального цеху Дядечком М.М. 7 вересня 20__ року було видано:

молоток (новий) – 1 шт. на 12 міс. (ціна – 34 грн.) (номенклатурний номер 2257);

плоскогубці (нові) – 1 шт. на 12 міс. (ціна – 26 грн.) (номенклатурний номер 2262).

Відповідно до виданих інструментів комірником складу № 1 інструментального цеху Дядечком М.М. була відкрита картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (додаток Ф).

Необхідно: відкрити картку обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

3. Через сім місяців після видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв Єгоров В.В. звернувся до комірника складу № 1 інструментального цеху Дядечку М.М. із заявою про втрату окулярів захисних (код причини вибуття 07). П’ятнадцятого березня 20__ року був складений акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів № 23 (додаток Х), затверджений 17.03.20__ року. За втрату захисних окулярів з налагоджувальника Єгорова В.В. згідно з розпорядженням директора підприємства було утримано із заробітної плати 50 % вартості окулярів.

Необхідно: скласти акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів.

4. Через рік після видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (15.09.20__ року) Єгоров В.В. звернувся до комірника складу № 1 інструментального цеху Дядечку М.М. із проханням про повернення костюму бавовняного – 1 шт. (номенклатурний номер 2226) за ціною 160 грн. як такого, що є непридатним для роботи, та видачею іншого. Прохання Єгорова В.В. було виконано: видано новий костюм бавовняний – 1 шт. (номенклатурний номер 2226) за ціною 180 грн. Наведені операції 16 вересня 20__ року було оформлено комірником в особовій картці № 83 (додаток Т), актом вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів № 58 (додаток У) (код причини вибуття 04) та відомостями обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв № 145 та № 146 (додаток Х).

Необхідно: внести зміни до особової картки обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв Єгорова В.В., скласти акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів та відомості обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв.

5. Для списання МШП наказом директора ТОВ «Металобуд» Мирошниченка П.М. № 347 від 19.09.20__ року призначена комисія у складі:

голова комісії – начальник інструментального цеху Борисенко В.Л.;

члени комісії: бухгалтер з обліку виробничих запасів Луценко Т.С.;

начальник відділу техніки безпеки Лавриненко Б.М.

Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів № 9 було складено 25 вересня 20__ року (додаток Ц). Представлені МБП комісії та списані нею наведені у табл. 2.

Таблиця 2

Представлені МБП комісії та списані нею у вересні 20__ року

Наймену-вання МШП Номен-клатурний номер Одиниця виміру Дата надходження (початку експлуатації) Номер та дата акту вибуття
Костюм бавовняний шт. 5.09.20__ р. № 58 від 16.09. 20__ р.
Халат шт. 02.09.20__ р. № 60 від 16.09. 20__ р.
Черевики шкіряні пара 05.09.20__ р. № 59 від 16.09. 20__ р.
Окуляри захисні пара 03.09.20__ р. № 61 від 17.09. 20__ р.
Свердла шт. 10.09.20__ р. № 62 від 17.09. 20__ р.
Гайковерт шт. 01.09.20__ р. № 63 від 17.09. 20__ р.

Від списання МШП було отримано ганчір’я в кількості 1,1 кг за ціною 5,4 грн., яке було оприбутковано на склад за накладною № 69 від 26.09.20__ р. Номенклатурный номер ганчір’я 2090034, порядковий номер у картці складського обліку 5.

Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів підписали голова та всі члени комісії, затвердив акт директор Мирошниченко П.М. 26 вересня 20__ року.

Необхідно: скласти акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів.

6. Бухгалтер з обліку виробничих запасів ТОВ «Металобуд» Луценко Т.С. склала відповідні записи на рахунках бухгалтерського обліку.

Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій, проставивши номера регістрів бухгалтерського обліку.

Рекомендована література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-ХІV // www.rada.gov.ua

2. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 №69 // www.rada.gov.ua

3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.01.07 № 2 // www.rada.gov.ua

4. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» від 22.05.96 р. № 145 // www.rada.gov.ua

5. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.96 р. № 193 // www.rada.gov.ua

6. Валентинова Т. Оформлюємо інвентаризаційні документи // Все про бухгалтерський облік. – 2006. - № 103. – С. 56-78.

7. Доверенность на получение материальных ценностей: заполняем правильно // Все о бухгалтерском учете. – 2006. - № 103. – С. 19-21.

8. Заполняем формы по учету МБП // Все о бухгалтерском учете. – 2006. - № 103. – С. 12-18.

9. Лісна І. Облік запасів: Мінфін рекомендує // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - № 19. – С. 72-74.

10. Назаренко І. З яких документів можна дізнатися про залишки запасів на складі // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - № 47. – С. 13-14.

11. Назаренко І. Як правильно організувати облік запасів // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - № 47. – С. 5-8.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» від 20.10.99 р. № 246 зі змінами // www.rada.gov.ua

13. Ткаченко Н. Для чого потрібні лімітно-забірні картки // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - № 47. – С. 9-12.

14. Учет запасов // Все о бухгалтерском учете. – 2009. - № 66. – С. 18-32.


ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Типова форма № М-2

___________________________

(підприємство-одержувач і його адреса)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________

___________________________

(підприємство-платник і його адреса)

рахунок___________________________

МФО ________ ____________________ Довіреність дійсна до ______________

Довіреність № ________

серія

Дата відачі ____________________20__ р.

Видано ____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

документ, що засвідчує особу _________________серія ММ № ___710115___ від____________________________________________.__

виданий _______________________________________________________.________

(ким виданий документ)

на отримання від ____________________________________________________________

(найменування організації постачальника)

цінностей за ________________________________________________________________

(№ і дата наряду)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Зворотний бік форми № М-2

Перелік цінностей, які належить отримати:

№ з/п Найменування цінностей Одиниця виміру Кількість прописом
     
       
       
       

Підпис _________ _______ _____________________ засвідчую

(зразок підпису особи, що одержала довіреність)

Керівник підприємства __________

Головний бухгалтер __________


Сейчас читают про: