double arrow

Список літератури. 1. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов


Основна

1. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб.: Питер, 2001. - С.79-85.

2. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. – К.: Техника, 1975. - С.504-522.

3. Горбатов В.А. Основы дискретной математики. – М.: Высш.шк., 1986. - С.47-50.

Додаткова

4. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. – М.: Наука, 1979. - С.7-15.

5. Биркгоф Г., Барти Т. Современная прикладная алгебра. – М.: Мир, 1976. - С.139-150.

Для практичних занять

6. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з дисципліни «Основи дискретної математики» для студентів очної та заочної форм навчання фахів 6.0804, 6.0915 / О.М. Мартинюк. – Одеса: ОНПУ, 2001. – С.24-25.

7. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. – М.: Наука, 1973. - С.9-20.


Лекція 23. Завдання булевих функцій. Приведення формул

Вступ

Лекція має за мету навести способи завдання булевих функцій. Розглянути табличний, аналітичний, графічний та чисельний способи, Звернено увагу до обмежень кожного зі способів. На завершення розглянуто приведення формул булевої алгебри до досконалої форми.

У лекції присутні два підрозділи:

23.1. Способи завдання булевих функцій

23.2. Приведення формул булевої алгебри до досконалої форми

23.1. Способи завдання булевих функцій

Існують чотири способи завдання булевих функцій: табличний, аналітичний, геометричний і чисельний.

23.1.1. Табличний спосіб

Спосіб припускає наявність таблиці істинності (відповідності).

Приклад. Таблиця істинності функції від 3-х змінних y=f(x1, x2, x3)).

Таблиця 23.1

x1 x2 x3 Y

23.1.2. Аналітичний спосіб


Сейчас читают про: