double arrow

УДК 004.2(075.4)


У збірнику подаються лабораторно-практичні завдання для вивчення основ роботи з табличним процесором Microsoft Ехсеl, коротко і доступно розглянуто основні етапи створення, редагування, обробки робочих таблиць, способи побудови графіків та функцій, виконання обчислень з допомогою формул і функцій, наведено приклади роботи зі списками, опис інструментів аналізу та оптимізації даних.

Завдання можна використовувати у навчально-тренувальній роботі для вироблення у учнів стійких умінь і навичок роботи з електронними таблицями для виконання складних обчислень із застосуванням вбудованих функцій, використання засобів аналізу і оформлення даних.

Збірник стане у пригоді учням старших класів, навчальних закладів системи ПТНЗ, майбутнім абітурієнтам, а також для всіх тих, хто навчається працювати на персональному комп’ютері, або прагне вдосконалювати свої навички та вміння роботи на ньому. Такі вміння дають впевненість у знаннях і перевагу як при працевлаштуванні, так і в подальшому професійному зростанні.

Укладач Слюсар Оксана Андріївна,
викладач спеціальних дисциплін
ВПУ № 11 м. Вінниці, спеціаліст.

Рецензенти:
Коношенко Л.Л. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та інноваційних методик навчання Вінницького державного університету імені
Михайла Коцюбинського.

Глущенко А.М. – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області

Розглянуто і затверджено на засіданні методичної ради
Протокол № ___ від “___”_____________ 200__ року

ЗМІСТ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ.. 6

Лабораторна робота 1. 7

Лабораторна робота 2. 15

Лабораторна робота 3. 23

Лабораторна робота 4. 32

Лабораторна робота 5. 38

Лабораторна робота 6. 44

Лабораторна робота 7. 52

Лабораторна робота 8. 57

Лабораторна робота 9. 63

Лабораторна робота 10. 74

Практична робота 11. 83

Практична робота 12. 91

Практична робота 13. 98

Висновки. 109

Література. 110Сейчас читают про: