double arrow

Математичні функції


У цій категорії представлені функції для обчислення суми і добутку чисел, квадратного кореня, степеня, факторіала числа, функції округлення значень, тригонометричні, логарифмічні та інші функції, призначені для розв’язання простих і складних математичних задач.

Функція SUM

Найбільш поширеною математичною функцією є функція SUM, призначена для підсумовування чисел. Вона може мати від 1 до 30 аргументів, таких як числа, формули або адреси комірок чи діапазонів, що містять числові значення.

Якщо треба просумувати всі значення рядка 4, треба ввести формулу =SUM (4:4), щоб просумувати всі значення стовпця С, слід ввести формулу =SUM (С:С).

На стандартній панелі інструментів є кнопка Автосумма, яка підсумовує значення з комірок вказаного діапазону. Для автоматичного підсумовування значень потрібно розмітити табличний курсор у клітинці під діапазоном, комірок, що треба підсумувати, клацнути на кнопці Автосумма, виділити мишею рамкою діапазон підсумовування, натиснути Enter.

Кнопка Автосумма дозволяє також помістити в комірку функцію підрахунку середнього значення, кількості чисел в діапазоні, обчислення найбільшого та найменшого значень. Вибрати ці функції можна в розкривному списку кнопки Автосумма.

Функція PRODUCT

Ця функція повертає добуток заданих чисел, вона може мати до 30 аргументів, наприклад, функція

=PRODUCT (B3:B8; D3:D8; G5:H12) обчислює добуток значень, що містяться у вказаних діапазонах.


Функції округлення чисел

Функція ROUND округлює число до заданої кількості десяткових розрядів. Вона має два аргументи: у першому вказується значення, яке потрібно округлити, у другому – кількість десяткових знаків. Перший аргумент може бути числом, формулою, посиланням на іншу комірку.

Для округлення чисел можна також використовувати такі функції:

ROUNDUP – округлює число до найближчого більшого за модулем;

ROUNDDOWN – округлює число до найближчого меншого за модулем;

CEILING – округлює число до найближчого більшого цілого або до кратного значенню точності;

FLOOR – округлює число до найближчого меншого за модулем, кратного значенню точності.

Зауваження. Після округлення числа з допомогою функцій округлення змінюється його значення, тоді як після форматування – лише його зовнішній вигляд. Під час обчислень Ехсеl завжди використовує фактичне значення числа, а не відображуване.


Сейчас читают про: