double arrow

Форматування комірки


Формат Þ Ячейки(CTRL+1) Þ вікно Формат ячеек Þ

· вкладинкаЧисло- встановлюється спосіб відображення даних в комірці:

Общий - вся інформація відображається в комірці у тому виді, як її було введено.

Числовой - відображення числових даних як цілих чисел або чисел із фіксованої комою. Встановлюється кількість знаків після коми, роздільник груп.

Денежный - відображення даних із встановленою грошовою одиницею.

Финансовый - відображається число з грошовою одиницею при цьому грошова одиниця вирівнюється по лівому краю, а саме число по правому.

Процентный - відображення числа зі знаком %.

Дробный - дані відображаються як прості дробі.

Экспоненциальный - число рекомендується в експоненціальному вигляді ( 8Е6= 8000000), використовується для відображення дуже великих і дуже малих числових значень.

Текстовый - введення будь-якої символьної інформації .

Дата – визначається формат введення дати.

Время - визначається формат введення часу.

· вкладинка Выравнивание:

Выравнивание - встановлюється розміщення даних в комірці по горизонталі та вертикалі окремо.

Ориентация данных – встановлюється поворот змісту комірки на довільний кут з автоматичним настроюванням висоти рядку.

Відображення:

перенос по словам – зміст комірки виводиться цілком у межах однієї комірки на декількох рядках, при цьому висота комірки не настроюється;

автоподбор ширины – автоматично розмір символів змісту комірки узгоджується з розміром комірки;

объединение ячеек - позначені комірки перетворюються в одну, розміри якої відповідають розмірам початкового позначення. Для скасування об'єднання необхідно позначити комірку і зняти прапорець Формат Þ Ячейки Þ Объединение ячеек.

При роботі зі з’єднаними комірками треба мати на увазі, що:

а) в об'єднаній комірці зберігається зміст тільки першої комірки, а вся інша інформація втрачається;

б) якщо діапазон злиття містить формулу, то відносні посилання настроюються автоматично;

в) не можна вставляти і видаляти цілі рядки і стовпчики, що містять об'єднані комірки.

· вкладинка Границы - вибір типу ліній, їхнього кольору та положення прорисовування таблиці.

Прорисувати таблицю можна за допомогою кнопки Границы панелі інструментів Форматирование.

· вкладинка Вид - вибір кольору і візерунка заливання;

· вкладинка Шрифт - вибір типу шрифту і його розмірів, вибір нарису шрифтів і його розмірів.


Сейчас читают про: