double arrow

Варіант 1.


1) Задано дійсні числа a,b. Одержати , де

2) Задано масив дійсних чисел X (n). Обчислити кількість елементів масиву, що належать кожному з відрізків [0,1], [-2,2] і [1,5] .

3) Для кожній із матриць A (4,4), B (5,5) і C (3,3) знайти Min

елемент головної діагоналі.

Варіант 2.

.Дані дійсні числа x, y, z. Одержати

1) Задані 3 масиви дійсних чисел: A(n), B(m), C(k). Упорядкувати кожен з них за зростанням їх модулів.

2) Побудувати матрицю A(n,3) , стовпцями якої є вектори Х(n),Y(n),Z(n) , упорядковані за зростанням


Сейчас читают про: