double arrow

Варіант 7.


1) Надані дійсні числа a,b,c . Обчислити вираз :

2) Задано вершини п'ятикутника: (X1,Y1 ),(X2,Y2 ),...,(X5,Y5 ).

Розробити процедуру обчислення площі трикутника за координатами його вершин. Обчислити площу п'ятикутника.

3) Перетворити матрицю A(m,n) таким чином, щоб елементи кожного стовпчика утворювали послідовність, яка зменшується.

Варіант 8.

1) Вибрати з заданих відрізків з довжинами a, b, c, d такі, з яких можна побудувати трикутник. Процедуру визначення можливості побудови трикутника по заданим сторонам оформити у вигляді функції.

2) Дано дійсні масиви a(n), b(m).. У масиві a(n) елементи, що розташовані за більшим з них ( за першим, якщо їх декілька), замінити на 1, а в масиві b(m) на 10

3) Обчислити суму елементів нижньої трикутної матриці для кожній із заданих матриць X(4,4) і Y(5,5)


Сейчас читают про: