double arrow

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 №15-93.

2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 №334/94 – ВР.

3. Белінська Я. Можливості і наслідки валютно-фінансової лібералізації в Україні. Вісник НБУ, №1(119), 2006.

4. Береславська О. І., Наконечний О. М., Пясецька М. Г. та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 392 с.

5. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності: Підручник — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.

6. Гетманцев Д.О. Банківське право Укаїни. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 344 с.

7. Горшкова Н. Валютно – курсова політика: практичний досвід та рекомендації. Вісник НБУ, №1(131), 2007.

8. Дмитренко С.Є. Фінансове право України. Особлива частина: Навч. Посібник. – К.: Алерта, 2007. – 613 с.

9. Лаврушин О.И. Банковское дело. Учебник. – М.: КНОРУС, 2008 – 768 с.

10. Міщенко В.І., Слав’янська Н.Г. Банківські операції. Підручник. – К.: Знання, 2006 – 727 с.

11. Мороз А.М., Савлук М.І. Банківські операції. Підручник. – К.:КНЕУ, 2002, - 430 с.

12. Петрашко Л. П. Валютні операції: Навч. посібник. — К.: кнеу, 2001. — 204 с.

13. Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ,1998. - 108 с.

14. Чумаченко Г. Економічний аналіз. Навч. Посіб. – К.:КНЕУ, 2001, - 540 с.

15. Anderton B. Current Issues in Financial Services. Macmillan Press LTD.: Hampshire RG212XS and London, 2003, - 196 p.

16. Balino T., Benett A. Monetary Policy in Dollarized Economies. International Monetary Fund. Washington, 2004.

17. Campa J.M., Goldberg L. Exchange Rate Pass – Through into Import Prices: A Macro or Micro Phenomenon? NBER Working Paper, 2002.

18. Claessens S. How Does Foreign Entry Affect the Domestic Banking Market? Journal of Banking and Finance, 2004.

19. Cruz M.G. Modeling, Measuring and Hedging Risks. John Wiley & Sons, - 2002, 330 p.

20. Dornbusch R. Exchange Rates and Prices. American Economic Review, - №77, 2007.

21. Frankel J.A. The Diversifiability of Exchange Risk. Journal of International Economics, - 2007.

22. Lafleche T. The Impact of Exchange Rates Movements. Bank of Canada Review. Winter 21 – 32, 2007.

23. Sahoy J. Dollarization in Tranzition Economies: Evidence and Policy Implications. The Macroeconomics of International Currencies: Theory, Policy and Evidence. London, - 2006, 250 p.

24. Taylor J.B. The Role of Exchange Rate in Monetary Policy Rules. AEA Papers and Proceedings, №2, - 2003.

25. The IMF’s approach to capital account liberalization. International Monetary Fund, - 2006.

26. www.bank.gov.ua

27. economic-ua.com

28. www.aub.com.ua

ДОДАТКИ


Сейчас читают про: