double arrow

Автозаправні станції та автозаправні газові накопичувальні станції


15.3.1Розміщення автозаправних станцій, автозаправних газових накопичувальних станцій необхідно проектувати на основі техніко-економічного обґрунтування, враховуючи наявність та потужність існуючих АЗС, АЗГНС.

15.3.2Необхідна відстань між АЗС на дорогах I-а, І-б категорій – від 15 до 20 км (для кожного напрямку руху), II категорії – від 35 км до 40 км, III категорії – від 50 км до 60 км, IV і V категорій – від 60 км до 80 км.

15.3.3Потужність АЗС (кількість заправок на добу) необхідно визначати розрахунком залежно від інтенсивності руху та складу транспортного потоку.

15.3.4Відстань між АЗГНС та їх потужність необхідно визначати розрахунком залежно від кількості автотранспортних засобів, що працюють на газі, в складі транспортного потоку.

15.3.5АЗС та АЗГНС віднесені до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Тому при проектуванні АЗС необхідно розробляти матеріали ОВНС у повному обсязі відповідно до ДБН А.2.2-1. Забороняється будівництво АЗС ближче 1000 м від водойм. АЗС необхідно розташовувати так, щоб рельєф місцевості не сприяв забрудненню великих територій у разі аварії на АЗС. Для очищення вод поверхневого стоку з майданчика АЗС у системі водостоків повинні бути передбачені водоочисні споруди.

15.3.6Розміщення АЗС і АЗГНС необхідно виконувати відповідно до ДСТУ 3587 та [13].

15.3.7Не дозволяється розташовувати АЗС на ділянках доріг з поздовжнім похилом більше 40 ‰ з радіусами кривих у плані менше 1000 м, з радіусом опуклих кривих менше 10000 м – ближче 250 м від залізничних переїздів.

15.3.8АЗС повинні бути облаштовані спорудами протипожежного захисту відповідно до [14]

Станції технічного обслуговування

15.4.1 Розміщення придорожніх СТО та визначення кількості постів на них необхідно здійснювати на основі техніко-економічного обґрунтування, враховуючи інтенсивність та склад руху транспортного потоку.

15.4.2Пункти СТО рекомендується розташовувати на відстані: для доріг I-а, І-б категорій – від 50 км до 60 км, для доріг II, III категорій – від 70 км до 90 км.


Сейчас читают про: