double arrow

Назвіть і коротко охарактеризуйте механізми лікувальної дії фізичних вправ


1.При тривалій глобальній гіпокінезії хворого :

1.збільшується чутливість м’язів до симпатико-адреналових впливів;

2.зменшується чутливість м’язів до симпатико – адреналових впливів;

3.збільшується об’єм циркулюючої крові;

2.Покращення газообміну за рахунок активізації неуражених ділянок легень спеціальними дихальними вправами здійснюється:

1. за рахунок компенсуючої дії фізичних вправ;

2.за рахунок стимулюючої дії фізичних вправ;

3.за рахунок трофічної дії фізичних вправ;

3.В стаціонарних умовах призначається хворим:

1.ліжковий руховий режим;

2.щадний руховий режим;

3.тренуючий руховий режим;

4.Ідеомоторні фізичні вправи виконуються:

1. в уяві хворого;

2 .з напругою м’язів без зміни їх довжини;

3. з максимальним споживанням кисню;

5.Загартування обтиранням водою треба починати:

1 з температури 35-36 градусів;

2. з температури 16 – 18 градусів;

3.з температури 20 – 25 градусів;

6.Працетерапія в лікувальній фізкультурі відноситься до:

1засобу ФР;

2.форми використання фізичних вправ;

3. методу проведення заняття фізичними вправами;

7.Блочні механотерапевтичні пристрої використовуються для:

1 відновлення рухливості вражених суглобів;

2.збільшення глобальної аеробної витривалості хворого;

3.підсилення процесів гальмування в центральній нервовій системі хворого;

8.Непереривний вібраційний прийом масажу сприяє :

1.підвищенню тонусу вражених м’язів;

2. зниженню підвищеного тонусу вражених м’язів;

3.вазоконстрикці\ї вражених тканин;

9.Індивідуальний метод заняття лікувальною гімнастикою призначається хворому з гіпертонічною хворобою переважно:

1. на ліжковому руховому режимі в стаціонарі;

2.на вільному руховому режимі;

3. на треную чому режимі в санаторії;

10.Інтенсивність фізичного навантаження в дозованій ходьбі визначається:

1.величиною пульсу під час ходьби;

2.довжиною пройденого шляху хворим;

3.тривістю дозованої ходьби;


ВАРІАНТ № 6.


Сейчас читают про: