double arrow

Речення


Схема усного синтаксичного розбору речення:

1. Прочитайте аналізоване речення.

2. Визначте, яким є речення за метою висловлювання.

3. Визначте, яким є речення за інтонацією.

4. Визначте основу речення.

5. Назвіть підмет і присудок, встановивши між ними за допомогою питань двосторонній зв’язок. Назвіть, якими частинами мови вони виражені.

6. Назвіть другорядні члени речення, залежні від підмета, поставивши до них питання від підмета.

7. Назвіть другорядні члени речення, залежні від присудка, поставивши до них питання від присудка.

8. Назвіть другорядні члени, залежні від інших другорядних членів.

Тема: Методика навчання орфографії

План лекції

1. Орфографія як предмет вивчення.

2. Поняття про орфограму. Граматичний і антиграматичний напрями в методиці навчання орфографії.

3. Психологічна природа орфографічної навички.

4. Аналіз лінгвістичної природи написань.

5. Залежність методики від лінгвістичної природи написань.

6. Вивчення фонетичних написань.

7. Вивчення морфологічних написань.

8. Вивчення семантичних написань.

9. Вивчення історичних написань.

10. Методика роботи над орфографічним правилом.


Сейчас читают про: