double arrow

Структура уроку перевірки знань, умінь і навичок учнів


Контрольний диктант

І. Організація учнів для роботи.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів і повідомлення мети уроку.

III. Підготовча робота:

а) читання тексту диктанту;

б) з'ясування, як учні зрозуміли зміст тексту диктанту;

в) словникова робота.

IV. Контрольний диктант:

а) учитель читає речення, потім диктує його по частинах, учні записують;

б) записане речення повторюється для перевірки;

в) учитель диктує весь записаний текст, учні перевіряють;

г) учні ще раз самостійно перевіряють записаний текст.

Відповіді на запитання, які виникли в учнів під час писання контрольного диктанту.

VI. Завдання додому (з урахуванням необхідності підготовки учнів до уроку, аналізу результатів контрольного диктанту).

Структура уроку аналізу результатів письмових робіт

І Перевірка домашнього завдання.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів і повідомлення мети уроку.

III. Загальна характеристика результатів перевірки знань і навичок, виявлених учнями під час виконання контрольної роботи, диктанту:

а) результати виконання контрольної роботи;

б) аналіз позитивних моментів у роботах окремих учнів;

в) аналіз типових недоліків у роботах.

IV. Робота над типовими помилками:

а) пояснення орфограм, повторення правил;

б) запис аналогічних прикладів;

в) складання речень зі словами, в яких допущено помилки.

V. Завдання додому.

VI. Робота над індивідуальними помилками.


Сейчас читают про: