double arrow

Узгодження присудка з підметом


Чим виражений підмет Приклади
У двоскладному реченні присудок із підметом пов'язується переважно підрядним зв'язком узгодження. Вдень пригріло сонце, почалася відлига (О. Довженко)
При однорідних підметах, ужитих в однині й пов'язаних єднальним зв'язком, дієслово-присудок ставиться як у множині (частіше), так і в однині залежно від того, на чому більше зосереджується увага – на дії чи на предметах. Радіють і садок, і поле, і долина (Л.Глібов).
При підметі, вираженому кількісним числівником або поєднанням кількісного числівника чи кількісного слова з іменником, присудок ставиться: а) в однині, якщо увагу зосереджено на кількості. Присудок у такому разі ставиться, як правило, перед підметом. Сиділо нас чоловіка з вісім (А.Тесленко).
б) у множині, якщо увагу зосереджено на дії. Присудок у такому разі ставиться переважно після підмета, але не обов'язково. Біля прилавка стояло двоє селян і переказували продавцеві, напевно, останні новини (П. Панч). При тому самому підметі двоє селян перший присудок стояло вжито в однині (несуттєва дія), а другий переказували – у множині (важлива дія).
Якщо до складу підмета входить неозначено-кількісний числівник (багато, мало, чимало, трохи та ін.), то присудок, як правило, ставиться в однині. Багато людей підпушувало землю навколо кожного деревця (О.Довженко).
Якщо складений підмет має часове значення, то присудок ставиться в однині. Три роки минуло відтоді, як вона вперш зустрілася з Марком Загірним (О. Гончар).
При підметах, виражених іменниками більшість, меншість, частина, половина, решта тощо, дієслово-присудок ставиться в однині і в тому самому роді, що й підмет. Більшість проголосувала за резолюцію.
При підметах, виражених займенниками хто, дехто, хтось, ніхто, хто-небудь, присудок у минулому часі має форуму чоловічого роду, у теперішньому й майбутньому – форму однини. Люди, хто знав, мовчать та примічають (Г. Квітка-Основ'яненко).
При займеннику ви, який вживається для вираження пошани до однієї особи, присудок ставиться в множині. Може, ви, дядечку, чого-небудь попоїли б (І. Карпенко-Карий).
Якщо підмет, що означає професію, виражено іменником чоловічого роду, але він стосується особи жіночої статі, то присудок у розмовному стилі ставиться переважно у формі жіночого роду; в офіційно-діловому – чоловічого. Суддя ухвалив...
Якщо після назви професії йде прізвище жіночої статі, то присудок ставиться у формі жіночого роду. Суддя Петренко ухвалила...
Якщо підмет виражено невідмінюваною власною назвою іншомовного походження, то присудок узгоджується в роді із загальною назвою. Сочі (місто) витягнулося понад берегом Чорного моря. Сочі (річка) після дощу вийшла з берегів.
При абревіатурах присудок ставиться в тому самому роді й числі, що й головне слово в словосполученні, від якого утворено абревіатуру. УАН (Українська академія наук) була заснована 1918 року за сприяння гетьмана Павла Скоропадського.

Поширеною вадою ділового мовлення є надуживання конструкціями з прийменникомпо.


Прийменник по перекладають конструкціями з такими прийменниками:

за – за власним бажанням

з – з ініціативи

на– на пропозицію

для – комісія для складання

після– після повернення

у (в) – у справі

через – через хворобу

Прийменник по вживаємо: черговий по району, наказ по університету, колеги по роботі.

Норма Порушення норми
бюро працевлаштування бюро по працевлаштуванню
з питань будівництва по питанню будівництва
у службових справах по справах служби
комітет цін комітет по цінах
за законом по закону
після закінчення терміну (строку) по закінченню терміну (строку)
проректор з наукової роботи проректор по науковій роботі
кіоск для продажу проїзних квитків кіоск по продажу проїзних квитків
за вимогою, на вимогу по вимозі
через недбалість по недбалості
працюють за змінним графіком працюють по змінному графіку
через непорозуміння по непорозумінню
через непередбачені обставини по непередбаченим обставинам
за дорученням по дорученню
за постановою по постанові
у святкові дні по святкових днях
за запрошенням по запрошенню
за програмою по програмі
за фахом по спеціальності
за списком по списку
за сумісництвом по сумісництву
за звичаєм по звичаю
документація щодо особового складу документація по особовому складу
надіслати поштою надіслати по пошті
за замовленням по замовленню
курси для підготовки спеціалістів курси по підготовці спеціалістів
екзамен з української мови екзамен по українській мові
не під силу не по силі
комітет з питань комерційної торгівлі комітет по питаннях комерційної торгівлі
Сейчас читают про: