double arrow

Позиціювання товару на світовому ринку: сутність, типи та значення в міжнародному маркетингу.


Сегментація є важливим етапом становлення фірми на міжнародному ринку. Обравши сегмент фірма має почати позиціонування свого товару в середині обраного цільового сегменту. Позиціонування визначає характер сприйняття товару/фірми споживачами визначеного сегменту. Позиціонування є розробкою і створенням іміджу товару таким чином, щоб він посів у свідомості покупця гідне місце, яке відрізняє його від товарів - конкурентів.

Найбільш розповсюдженими в світовій практиці є такі типи позиціонування марки: (1)позиціонування, яке ґрунтується на якості товару; (2)позиціонування, яке ґрунтується на перевагах або на вирішенні проблеми; (3)позиціонування, яке ґрунтується на особливому засобі використання; (4)позиціонування, орієнтоване на певну категорію споживачів; (5)позиціонування по відношенню до конкуруючої марки; (6)позиціонування, яке ґрунтується на бойкоті певної категорії товарів.

Позиціонування встановлює прямий зв’язок між стратегією цільового ринку та маркетинговими програмами та розробляється таким чином, щоб ефективно впливати саме на споживачів цільового сегменту. Роль маркетингових програм при цьому полягає у сприянні таким комунікаціям.
Етапами позиціонування/репозиціонування товарів, торговельних марок є: •визначення сегментів ринку, вибір цільового сегменту (сегментів); •вивчення очікувань та споживацьких переваг у сегменті; •розробка продукту /торговельної марки, що буде задовольняти саме ці потреби та очікування; •оцінка позиціонування та іміджу конкуруючих продуктів/ марок в обраному сегменті; •вибір/ створення іміджу, який буде відрізняти продукт/ марку компанії від інших; •налагодження комунікацій з цільовими споживачами та розвиток інших сегментів маркетинг-мікс.Сейчас читают про: