double arrow

Порівняльна характеристика підходів до міжнародної сегментації.


Підходи: Ідентифікація груп країн із попитом на схожі товари

Сутність: Виділення груп однорідних країн

Умови: Схожі кліматичні, мовні, інфраструктурні, комерційні, інформаційні умови

Недоліки: • високий ступінь однорідності, часто уявний

• нехтує можливістю існування однорідних сегментів за межами групи

• характеристики країн, а не покупців

Переваги: • простота • традиційність

Підходи: Ідентифікація сегментів, що існують в усіх або в багатьох країнах

Сутність: Виділення універсальних сегментів

Умови: існування груп споживачів з однаковими характеристиками

Переваги: • стабільність іміджу

• економія на масштабах та ефектах досвіду • загальний обсяг реалізації

Недоліки: • невеликий розмір сегмента в кожній країні • порівняно великі витрати на вихід на. ринок

Підходи

Вихід з одним і тим са­мим товаром на різні сегменти в різних країнах

Сутність

Виокремлення у кожній країні різ­них сегментів, по­треби яких відріз­няються від країни до країни

Умови

• адаптація страте­гії продажу та ко­мунікацій • диференційований оперативний маркетинг

Недоліки

• може погіршити стабільність іміджу фірми (див. умови)

Переваги

• адаптація до місцевих умовСейчас читают про: