double arrow

Сутність міжнародного маркетингу та характеристика етапів його розвитку. Міжн.марк. – це марк-ва діял-ть фірми за межами національних кордонів


Міжн.марк. – це марк-ва діял-ть фірми за межами національних кордонів. Виділяють 6 етапів його розвитку: 1.Емпірично-інтуітивний: (поч.форм.світ.ринку-поч. 20ст) – застосування окремих марк.прийомів в МЕД; розвиток наукових засад для практики міжн.торгівлі, митної справи, контрактної справи, міжн.трансп-ту, страх-ня, фін-ня; в 1690р. поява в Токіо першого супермаркету; інстументи маркет.: вивчення ринків, цін конкурентів, посередництво, міжн.ярмарки. 2. Початковий: (поч.20 ст – сер.50х) – поява курсу з “орг-ї та методики проведення збутових опер-й”; поява товарної, збутової та ринкової концепцій марк-гу; виділення марк-гу в сферу прикладної еко-ки з його перетворенням в управл-ку дисципліну; виникнення марк-гу як науки в США; з 1910 р. почали вик-ти термін Маркетинг; обєкт марк-гу: система розподілення товарів фірми з метою вдосконалення її ринкової діял-сті; Періодизація: до 30х р.р. переважає товарна орієнтація (якість все, потреби – пусте); 30-50 р.р. переважає збутова орієнтація (продавай та перемагай), панування системи просування, виробник мусить здихатися товару; 50-60 р.р – ринкова орієнтація, ринок керує всіма, максимальні продажі шляхом задоволення попиту. 3.Порівняльний марк-г: (сер.50х – поч.60х) –повоєнний період коли марк. знання не дуже допомагали у досягненні світ.екон.панування; 1957 р – ств.комітету при ААМ, діяльньсть якого призвела до виникнення “порівняльного марке-гу”: регіональний ПМ – дослідж. країнознавчий компонент (екон,соц-кул,пол-прав середовища), функціональний ПМ – дослідж. окремих функц-х компонентів (розподіл, просування тощо). 4.Виникнення наук. концепції: (поч.60х-сер.70х) – поява терміну Міжн.Марк. (ММ) та наук. публік-й; вин-ня наук. концепції марк.; передумови виникнення концепції ММ: пріорітет США у наук. узагал. марк.практики, інтесивне застосування марк. концепцій, потреба у застос.марк. технологій; ММ розглядається переважно як експортування; поява потреби вивчення марк. діял. ТНК, розвиток яких визначав конкур. переваги США. 5. Розвиток концепції: (сер. 70х – сер.90х) – розвиток субконцепцій ММ;узагальнення досвіду ТНК; вин-ня поняття “глобал. марк ГМ” 1983 р. Т.Левіт; виділення зовнекон. та мультинаціон. М. 6. Сучасний етап: вдосконалення теорії та практики ММ з виділенням суч. світ. пріорітетів: глобалізація ММД; ринкова орієнтація менеджм.; посередницький М; орієнтація на конкуренцію; нові підходи в умовах турбулентного середовища; інноваційність структури товарного портфелю; глокалізація діял-сті (така стратегія дозволяє розвязувати глобальні задачі фірми на локальному рівні); персонафікований М (посилення уваги до сегментації за персиф.критеріями); відповідальний М (стурбованість фірми загальнолюд. проблемами); “зелений М”.


2.Сутність, мотиви та моделі інтернаціоналізації діяльності фірм.

Інтернац-ція діяльності — формування та розвиток екон. зв’язків з іншими суб’єктами міжнар. бізнесу. Мотиви: - насичення внутрішнього (домашнього) ринку; - дефіцит платіжного балансу країни і урядова підтримка експортної і ТНК діяльності; - необхідність освоєння нових ринків.

Ознаки Стадії  
Латентна Початкова Експортна Зарубіжна Транснаціональна Глобальна
Форми виходу на заруб ринок - спочатку імпорт, потім експорт експорт експорт,спіл під-во, інвес-ня експорт, спільне під-тво, інв-ня експорт,спіл під-во, інвес-ня
Роль ММ як предмет вивчення незначна значна пріорітетна основна провідна
Автономність менеджменту при здійсненні міжн опер-й - повна або залежна від посередників повна або залежна від посередників залежна від заруб підрозділів значна атономність заруб підрозділів провідна роль заруб підрозділів
Орган упр-ня міжн діял-тю - - спеціалізований відділ спец підрозділ інтегруюча система органів інтегруюча/спрямовуюча система органів
Участь у МПП початкова початкова незначна значна вагома провідна
Конкурентне середовище Міжнародне Глобальне  
               


Сейчас читают про: