double arrow

Пряме інвестування: сутність, переваги та недоліки, умови застосування. Прямі іноземні інвестиції (Піі) – вкладання капіталу резидентом однієї країни (прямим інвестором) у підприємство-резидент іншої країни з метою набуття


Прямі іноземні інвестиції (Піі) – вкладання капіталу резидентом однієї країни (прямим інвестором) у підприємство-резидент іншої країни з метою набуття довготривалого економічного інтересу. Пряме інвестування - розміщення капіталу у власні закордонні складальні або виробничі під-ва. Пряме інвестування як і спільне підпри­ємництво потребує організації виробництва за кордоном.

Переваги: 1.економія за рахунок витрат на виробництво та доставку; 2. збільшення обсягу реалізації, якщо встановлена імпортна квота або обмежені виробничі потужності вдома. 3.маркетингові переваги (адаптація товару, контроль за розподілом, гнучке просув, цінові маневри, після продажний сервіс, знання конкурентного середовища, імідж компанії ). Недоліки: 1.збільшення витрат на маркетинг, 2. високі ресурсні вимоги;3. вищий ризик втрат внаслідок високих ресурсних вкладень, 3. необхідність стратегічного планування, 4. значні витрати на маркетингові дослідження, 4. тривалий період окупності, 5. складність деінвестування у разі провалу або зміни стратегії.

Рішення про вкладання Піі необхідно приймати, виходячи з наявної інформації про: 1. необхідні початкові вкладення; 2. специфіка країни розміщення ППІ; 3. наявність повного промислового циклу чи операцій по збору; 4. яким повинно бути підприємство – незалежним чи спільним; 5. потрібно купувати нове підприємство чи краще придбати таке, що вже існує.Сейчас читают про: