double arrow

Аніліз якісного стану ОЗ


Якісний стан ОЗ визначає: *структура ОЗ; *відповідність ОЗ основних вимогам науково-технічного розвитку галузі; *ступінь зносу ОЗ; *рівень забезпеченості під-ва необхідним устаткуванням; *термін експлуатації ОЗ.

Вимоги до якісного стану ОЗ: - підвищення частки активної частини у вартості виробн..ОЗ; - забезп.ОЗ згідно з нормативними потребами під-ва; - відповідність ОЗ вимогам використ.суч.технологій; * прискорення оновлення ОЗ; - зростання фондозабезпеченості, фондоозброєності, механізації і автоматизації праці під-ва; - підвищ.продукт.праці, внаслідок поліпшення якісного стану ОЗ.

Система показників аналізу якісного стану ОЗ під-ва:

1)Коефіціент здатності = Залишкова вартість на кін.періоду / Первісна варт.ОЗ на кін.періоду *100%

2)Коеф.зносу = Сума нарахованого зносу / Первісна варт.ОЗ на кін.періоду *100%

3)Коеф.оновлення = Вартість ОЗ, що надійшли / Первісна вартість ОЗ на кін.періоду * 100%

4) Коеф.вибуття = Вартість ОЗ, що вибули / Пер.вартість на поч..періоду *100%

5) Коеф.приросту = Вартість ОЗ, що надійшли – Вартість ОЗ, що вибули / .вартість на кін.періоду *100%

6)Фондозабезпеченість = Сер.вартість ОЗ за період / сер.облікова чисельність

7)Фондоозброєність = Сер.вартість активної частини / Сер.облік.чисел.виробн.персоналу

8)Коеф.механіз.праці = Сер.чисел.працівників, чия праця механізована / сер.облік.чисел.працівників

9)Коеф.механіз.робіт = Витрати часу на виконання робіт за допом.механізмів / загальні витрати часу,год

10) Рівень акт.частини ОЗ = Вартість акт.ОЗ / Вартість ОЗ *100%

11)Рівень осн.виробн.засобів = Вартість вир.ОЗ / Вартість ОЗ *100%

Етапи аналізу якісного стану ОЗ:

1й етап: визначається аналітичний період

2й етап: визначається первісна та залишкова вартість ОЗ у цілому по під-ву та по його функціональних підрозділах

3й етап: обчислюються показники якості оз на поч..і кінець аналітичного періоду (або на кінець року, що входить в аналіт.період)

4й етап: Обчисл.абсолютна і відносна зміни показників якості ОЗ

5й етап: робляться висновки щодо якісного стану ОЗ та його динаміки і визначаються напрямки його поліпшення.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7