double arrow

Розподіл прибутку підприємства

2

Прибуток підприємства формується за рахунок таких дже­рел:

а) Прибуток від реалізації продукції (виконання робіт, на­дання послуг); по іншому цей прибуток називають прибутком від операційної діяльності, тобто такої, яка відображає основну мету існування підприємства на ринку та профіль діяльності.

Прибуток від реалізації визначається як різниця між ви­ручкою від реалізації продукції (без врахування податку на додану вартість і акцизного збору) та повною собівартістю продукції.

б) Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу матеріальних (основних фондів) і нематеріаль­них активів, цінних паперів інших підприємств тощо; визначається як різниця між ціною продажу та балан­совою (залишковою) вартістю об'єкта, який продає­ться.

в) Прибуток від позареалізаційних операцій — це прибуток від спільної діяльності підприємств, проценти по реа­лізації акцій, облігацій та інших цінних паперів, штра­фи, що сплачуються іншими підприємствами за пору­шення договірних зобов'язань, доходи від володіння борговими зобов'язаннями, роялті.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
2

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7