double arrow

Суть і характеристика

4

Загальної ефективності діяльності підприємства

Ефективність виробництва – це узагальнене і повне відображення кінцевих результатів використання засобів, предметів праці і робочої сили на підприємстві за певний проміжок часу. Загальну економічну ефективність виробництва ще називають загальною продуктивністю виробничої системи.

Загальна методологія визначення економічної ефективності полягає у відношенні результату виробництва до затрачених ресурсів (витрат), тобто одержаного економічного ефекту до витрат на його досягнення.

, врахо­вує її споживну вартість, значимість для суспільства.

Показники ефективності виробництва

Проблема підвищення ефективності виробництва полягає в забезпеченні максимально можливого результату на кожну одиницю затрачених трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Тому критерієм ефективності виробництва в макроекономічному масштабі є зростання продуктивності суспільної праці.

Кількісне вираження цього критерію відображається через систему показників економічної ефективності виробництва. Ця система містить такі групи показників:

І. Узагальнюючі показники економічної ефективності ви­рибництва.

ІІ.Показники ефективності використання живої прці.

III. Показники ефективності використання основних вироб­ничих фондів

IV. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів

V. Показники ефективності використання фінансових коштів

VI. Показники якості продукції .4
Сейчас читают про: