double arrow

Завдання №7.


Кравченко, який працює оператором цукрового заво­ду, де безперервний виробничий процес, в зв'язку з нез'явленням на роботу працівника, який його повинен змінити, змушений був працювати дві години понад три­валість своєї зміни. В зв'язку з цим начальник цеху доз­волив йому вийти в наступну зміну на дві години пізніше.

Чи правомірно вирішене це питання?

Завдання №8.

За розпорядженням ректора вищого навчального за­кладу заступнику декана юридичного факультета Самойлову, крім виконання фунціональних обовязків за своєю посадою, було доручено викладати трудове право у сту­дентів вечірнього відділення.

Чи буде вважатися така робота надурочною?

Завдання №9.

Інженер 1-ї категорії Соловйов за розпорядженням директора підприємства був залучений до чергування після закінчення робочого дня з 18.00 до 22.00 і став ви­магати оплатити йому цей час, як за надурочну роботу.

Чи правомірна вимога інженера Соловйова?

Який порядок залучення працівників до чергування та який порядок компенсування чергувань?

Завдання №10.

Черговий електрик Соломій, який заступив на добо­ве чергування, для вирішення питань особистого харак­теру в період перерви для відпочинку і харчування, який визначений для загального кола працівників підприємс­тва, відлучився з місця роботи без дозволу на це безпосе­реднього керівника і за це був притягнутий до дис­циплінарної відповідальності.

Чи правомірно був притягнутий до відповідальності Соломіна?

Який порядок надання працівникам перерви для відпочинку і харчування?

Завдання №11.

В зв'язку з виробничою необхідністю, пов'язаною із зміною режиму роботи суміжних підприємств, наказом директора Центра розрахунків поштового зв'язку три­валість перерви для відпочинку і харчування на підприємсві була скорочена на 15 хвилин і час її почат­ку був перенесений на ЗО хвилин пізніше.

Чи правомірний такий наказ?

Чи має право керівник підприємства самостійно встановлювати час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування працівників?

Завдання №12.

За наказом директора підприємства, узгодженого з профспілковим комітетом, група працівників планового відділу залучалася у вихідний день до робіт по приби­ранню території підприємства від снігу.

Чи правомірне таке залучення до роботи у вихідний день?

Який порядок залучення працівників до роботи у вихідні дні?

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: