double arrow

І. Виконайте тести.


1. Пояснити термін «Нульовий робочий провідник».

Відповіді:

1. Це провідник, який з’єднує занулені частини з глухозазамленою нейтраллю транс-

форматора або генератора в мережах трифазного струму.

2. Це провідник, який з’єднує корпус електроустановки із заземлювальним пристроєм.

3. Це провідник, що знаходиться безпосередньо в землі.

4. Це провідник, що використовується для живлення електроспоживачів, з’єднаних з
глухо заземленою нейтраллю генератора або трансформатора в мережах трифаз-
ного струму.

5. Це провідник, що використовується для заземлення.

2. Для чого в електричних мережах силові трансформатори мають низьку напругу на 5-10 % більшою від номінальної напруги мережі ?

Відповіді:

1. Для компенсації реактивної потужності.

2. Для збільшення втрат напруги на затискачах споживачів

3. Для компенсування втрат напруги в електричних мережах.

4. Для покращення передачі електроенергії до споживачів.

5. Для збільшення потужності передачі електроенергії.

3. Від чого залежить число ізоляторів в гірлянді ПЛ ?

Відповіді:

1. Від номінальної напруги та потребуємого рівня ізоляції.
2. Від струму та напруги лінії

3. Від потужності, що передається.

4. Від місцевості, в якій прокладається лінія.

5. Від рівня ізоляції та реактивного опору лінії.

4. Яке перевантаження допускається на трансформатор, при виході з ладу одного та на який термін?

Відповіді:

1. На 30 % необмежений час.

2. На 40 % терміном 6год на добу.

3. Не більше 40 % терміном 5 годин 6 діб.

4. Не більше 40 % терміном 6 годин 5 діб.

5. Не більше 20 % терміном 5 годин 10 діб.

5. Означення селективності.

Відповіді:

1. Відключення мережі від перевантажень.

2. Відключення від мережі лише пошкодженої ділянки.

3. Відключення від мережі суміжної ділянки.

4. Селективність-максимальна простота схем

5. Селективність-це наявність сигналізації в схемах керування

6. Яким по величині має бути опір заземлення в електроустановках більше 1000 В з ефективно заземленою нейтраллю?

Відповіді:

1. ≤0,5 Ом.

2. ≤4 Ом.

3. ≤10 Ом.

4. ≥20 Ом.

5. ≥8 Ом.

7. Яке число трансформаторів можна приєднувати до однієї магістралі?

Відповіді:

1. 2-3 при потужності трансформаторів 100-1000 кВА і 2-3 при потужності 250-630 кВА.

2. 2-3 при потужності трансформаторів 1600-2500 кВА і 4-5 при потужності 250-630
кВА.

3. 1 при потужності трансформаторів 100-1000 кВА і 2-3 при потужності 250-630 кВА.

4. 2 при потужності трансформаторів 100-1000 кВА і 3-4 при потужності 250-630 кВА.

5. 3 при потужності трансформаторів 100-1000 кВА і 3-4 при потужності 250-630 кВА.

8. Підвищення коефіцієнту потужності залежить від чого?

Відповіді:

1. Від споживання активної потужності споживачами.

2. Від експлуатації електроустановок.3. Від зниження споживання реактивної потужності.

4. Від збільшення споживання реактивної потужності.

5. Від споживання повної потужності.

9. Яке допустиме короткочасне перевантаження допускається для кабелів в аварій-ному режимі роботи?

Відповіді:

1. 1,3 Іном протягом 1 години при коефіцієнті завантаження кабелів 0,6-0,95.

2. 1,2 Іном протягом 1,5 години при коефіцієнті завантаження кабелів 0,6-0,8.

3. 1,1 Іном протягом 1,2 години при коефіцієнті завантаження кабелів 0,75;

4. (1,35-1,5) Іном протягом 1 години при коефіцієнті завантаження кабелів 0,6-0,8.

5. (1,2-1,35) Іном протягом 1 години при коефіцієнті завантаження кабелів 0,6-0,8.

10. Назвіть джерела реактивної потужності.

Відповіді:

1. Генератори електростанцій та синхронні двигуни, ПЛ та КЛ, компенсуючі пристрої,
синхронні компенсатори;

2 Генератори електростанцій, асинхронні та синхронні двигуни, ПЛ та КЛ, компенсу-

ючі пристрої, синхронні компенсатори;

3. Генератори електростанцій та синхронні двигуни, ПЛ та КЛ, вентильні установки;

4. Генератори електростанцій , синхронні двигуни, КЛ, компенсуючі пристрої;

5. Асинхронні та синхронні двигуни підприємств, ПЛ та КЛ напругою більше 1000 В,
компенсуючі установки.

ІІ. Дайте відповідь на теоретичне питання. Поясність умови вибору силових трансформа-торів для цехового електропостачання.


ІІІ Виконати практичне завдання:
Вибрати автоматичний вимикач та переріз проводу в лінії живлення ектродвигуна напругою живлення 380 В, потужністю 4 кВт, соs φ = 0,76, ККД = 0,78. Прокладка виконується в нормальних умовах.
Викладач ___________________ Буркова Р. Л.

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

Розглянуто цикловою комісією ЕТД Протокол № ____ від " ___" ____ 2013 р Голова циклової комісії _________ Буркова Р. Л Комплексна контрольна робота зпредмету "Електропостачання підприємств і цивільних споруд" Варіант № 3 Група ______ Затверджую Заступник директора з навчальної роботи ___________________ В. С. Ваховський " ___" _________2013 р


І. Виконайте тести.

1. Призначення автоматичного вимикача.

Відповіді:

1. Призначений та включення та відключення електричних кіл.

2. Призначений для керування електричними двигунами потужністю до 75 кВт.

3. Призначений для захисту мережі від перевантажень.

4. Призначений для захисту мережі від перевантажень та від коротких замикань.

5. Призначений для захисту мережі від перевантажень, від коротких замикань, від
зникнення та зниження напруги.

2. При розрахунку струмівкороткого замикання. приймаються певні індуктивні опори. Яким по величині приймається опір ПЛ >1000 В?

Відповіді:

1. Х0=0,2 Ом/км.

2. Х0=0,04 Ом/км.

3. Х0=0,5 Ом/км.

4. Х0=0,4 Ом/км.

5 Х0=0,08 Ом/км.

3. Для вибору потужності трансформаторів та високовольтної лінії як визнача-ються втрати потужності в трансформаторах?

Відповіді:

1. ΔРт= 0,02 Sн.н.; ΔQт= 0,1 Sн.н,

2. ΔРт= 0,2 Sн.н; ΔQт= 0,3 Sн.н.

3. ΔРт= 0,1 Sн.н; ΔQт= 0,15 Sн.н.

4. ΔРт= 0,03 Sн.н; ΔQт= 0,2 Sн.н.

5. ΔРт= 0,015 Sн.н; ΔQт= 0,15 Sн.н.

4. В якому разі при розрахунку пристрою заземлення для електроустановок більше 1000 В з ізольованою нейтраллю Uз=250 В?

Відповіді:

1. У всіх випадках.

2. У випадку, коли заземлювальний пристрій використовується лише для установок
напругою більше 1000 В.

3. У випадку, коли заземлювальний пристрій використовується одночасно для
установок напругою до і більше 1000 В.

4. В установках з великими струмами замикання на землю .

5. При врахування штучного заземлювача.

5. Яке допустиме перевантаження допускається для трансформаторів, що встановлю-ються на відкритому повітрі?

Відповіді:

1. Не більше 20 %.

2. Більше 25 %.

3. Не більше 30 %.

4. Не більше 40 %;.

5. Більше 40 %.

6. Яке допустиме короткочасне перевантаження допускається для кабелів терміном 1,5 години?

Відповіді:

1. 1,3 Іном при коефіцієнті завантаження кабелів 0,6-0,8.

2. 1,2 Іном при коефіцієнті завантаження кабелів 0,6-0,8.

3. 1,1 Іном при коефіцієнті завантаження кабелів 0,75.

4. (1,35-1,5) Іном при коефіцієнті завантаження кабелів 0,6-0,8.

5. (1,2-1,35) Іном при коефіцієнті завантаження кабелів 0,6-0,8.

7. Про надійність спрацювання релейного захисту свідчить що?

Відповіді:

1. Струм спрацювання реле.

2. Коефіцієнт надійності.

3. Коефіцієнт повернення реле.

4. Коефіцієнт чутливості.

5. Селективність захисту.

8. Яким по величині має бути опір заземлення в електроустановках до 1000 В з ізолоь-ваною нейтраллю?

Відповіді:

1. ≤4 Ом.

2. ≤0,5 Ом.

3. ≤10 Ом.

4. ≥4 Ом.

5. ≥8 Ом

9. Якою по величині приймається напруга генераторів електростанцій.

Відповіді:

1. На 10 % більшою від номінальної напруги відповідних мереж.

2. На 5 % більшою від номінальної напруги відповідних мереж.

3. На 20 % більшою від номінальної напруги відповідних мереж.

4. На 20 % меншою від номінальної напруги відповідних мереж.

5. На 30 % більшою від номінальної напруги відповідних мереж.

10. Призначення реакторів в електричних мережах.

Відповіді:

1. Для пуску двигунів.

2. Для обмеження струмів короткого замикання.

3. Для компенсації реактивної потужності.

4. Для зниження втрат.

5. Для роздільної роботи силових трансформаторів.

ІІ. Дайте відповідь на теоретичне питання. Побудова графіків електричних навантажень, їх види. Визначення середньої добової та середньої річної активної потужності електричних навантажень.

ІІІ. Практичне завдання.Вибрати число та потужність силових трансформаторів для встановлення на головній знижуючій підстанції заводу, якщо максимальне навантаження на шинах 35/10 кВ складає 29200 кВт, споживачі II категорії становлять 73% від максимально-го навантаження заводу.


Викладач ___________________ Буркова Р. Л.

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

Розглянуто цикловою комісією ЕТД Протокол № ____ від " ___" ____ 2013 р Голова циклової комісії _________ Буркова Р. Л Комплексна контрольна робота зпредмету «Електропостачання підприємств і цивільних споруд» Варіант № 4 Група______ Затверджую Заступник директора з навчальної роботи ___________________ В. С. Ваховський " ___" _________2013 р


Сейчас читают про: