double arrow

Практична підготовка добового наряду роти


Тема:"Практичні дії особового складу добового наряду роти під час несення служби"

Мета: 1. Удосконалення практичних навичок та дій добового наряду під час виконання обов’язків служби.

Тривалість: 50 хвилин (17.20–18.10).

Місце: Стройовий плац, ділянка території, що закріплена за підрозділом для прибирання, розташування роти.

Матеріальне забезпечення: Засоби зв’язку та сигналізації, багнети та вогнегасники. Обладнання місця несення служби.

Порядок проведення заняття

Навчальні питання, місце проведення Час (хв.) Дії керівника Дії тих, хто навчається
І. Вступна частина Стройовий плац         Приймаю доповідь від чергового роти про готовність до занять. Перевіряю наявність особового складу. Оголошую тему заняття. Перевіряю форму одягу, при цьому особливу увагу звертаю на: чистоту та справність обмундиру-вання; наявність та вірність оформлення військових квитків    
ІІ. Основна частина        
1. Удосконалення стройових навичок. Стройовий плац Треную особовий склад виконанню стройового прийому "Підхід до начальника" по елементах та в цілому Тренуються у виконанні стро-йового прийому
2. Дії добового на-ряду з прибуттям у роту: – безпосередніх та прямих началь-ників, військовослуж-бовців інших підроз-ділів. Розташування роти Треную особовий склад правиль-ному виконанню обов’язків шляхом створення різноманітних ситуацій, які можуть виникнути під час несення служби Діє відповідно до змодельо-ваної ситуації
3. Порядок прий-мання території, зак-ріпленою за ротою для прибирання. Казармене приміщен-ня Показую черговому роти територію закріплену за ротою для прибирання. Нагадую порядок її приймання та порядок підтримання порядку. Уточнюю розподіл території між днювальними  
4. Дії добового наряду при оголо-шенні вищих ступе-нів бойової готов-ності та при виник-ненні пожежі. Розташування роти Треную особовий склад діям при отриманні сигналів "ЗБІР" або "ТРИВОГА" та діям при виник-ненні пожежі, правилам користу-вання засобами пожежегасіння Діє згідно з отриманими вказівками керівника
5. Порядок прий-мання, зберігання та видачі зброї. Кімната зберігання зброї роти Довожу черговому роти порядок приймання, зберігання та видачі зброї    
6. Порядок прий-мання майна роти та здійснення контролю за його збереженням Довожу добовому наряду порядок приймання майна роти та здійснення контролю за його збереженням  
ІІІ. Заключна частина Підводжу підсумки заняття. Відповідаю на запитання. Ставлю завдання черговому роти на відбуття добового наряду на розвід  

Керівник заняття старшина ____ роти
старший прапорщик Є.Д.ЛЄБІДЬ

Примітка. Під час складання план-конспекту у графах "Дії керівника" та "Дії тих, хто навчається" конкретно визначається перелік практичних питань, що відпрацьовуються, вказуються команди, що подаються керівником і тими, хто навчається, та порядок виконання ними вказівок керівника заняття.
Сейчас читают про: