double arrow

Глава 3. Реалізація (продаж) цінних паперів з портфеля на продаж


3.1. Під час реалізації (продажу) цінних паперів з портфеля на продаж банк-продавець здійснює такі бухгалтерські проводки:

за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком:

Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок

Дебет/Кредит рахунку 3107 — на суму уцінки/дооцінки цінних паперів, що обліковувалися за справедливою вартістю;

Дебет рахунку 3190 — на суму сформованого резерву, створеного під цінні папери, що обліковувалися за собівартістю;

Кредит рахунків 3102, 3103, 3105

Кредит/Дебет рахунку 6393 — на різницю між ціною реалізації та балансовою вартістю цінних паперів, що реалізуються;

за борговими цінними паперами:

Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок

Дебет рахунку 3190 — на суму сформованого резерву, створеного під цінні папери, що

обліковувалися за амортизованою собівартістю;

Кредит рахунків 1418, 1438, 3118, — на суму нарахованих доходів 1419, 3119 (прострочених нарахованих доходів) за цінними паперами, що реалізуються;

Кредит рахунків 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 — на номінальну суму;

Дебет/Кредит рахунків 1416, 1436, 3116/1417, 1437, 3117 — на суму неамортизованого дисконту/премії;
Дебет/Кредит рахунків 1415, 1435, 3115 — на суму уцінки/дооцінки за цінними паперами, що обліковувалися за справедливою вартістю;

Кредит/Дебет рахунку 6393 — на суму різниці між ціною реалізації та балансовою вартістю цінних паперів, що реалізуються.

3.3. Комісійні витрати, здійснені під час продажу акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком або боргових цінних паперів, відображаються такою бухгалтерською проводкою:

Дебет рахунку 7103

Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок.


Розділ IV. Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашенняСейчас читают про: