double arrow

Сучасні методи біологічних досліджень організму людини.


Препарування Розтини шкіри та інших м’яких тканин за допомогою інструментів Виділення об’єкта вивчення (зв’язка, м’яз, судина, нерв тощо)
       
Корозійний метод Заповнення порожнистих органів (бронхів, судин) легкоплавкою масою і розчинення тканин за допомогою кислот Утворення зліпка органа, що відтворює його форму і структуру
       
Мікроскопічний метод Застосування збільшувальних приладів (напр., світлових і електронних мікроскопів) Дослідження будови і функцій клітин і тканин
       
Рентгенографія Отримання рентгенівського зображення об’єкта на фотоматеріалі Дослідження положення і будови тканин та органів
       
Скануюча томографія Метод рентгенівського дослідження, який дозволяє отримати зображення окремих шарів живого органа Дослідження шарів органа, що розташовані на різній глибині
       
Ультразвукова діагностика Отримання зображення органів, внаслідок відбиття ультразвукових хвиль від їхніх меж Дослідження змін у положенні й будові органів і тканин
       
Радіоелектронні методи Застосування зовнішніх або внутрішніх (наприклад, радіопілюлі) радіопристроїв Вивчення умов життєдіяльності різних органів
       
Моделювання Створення фізичних апаратів і спеціальних станів у тварин, що повторюють досліджувані процеси Перевірка гіпотез і узагальнень, вивчення патологічних процесів
       
Порівняльний метод Порівняння будови і функцій людини з іншими живими організмами Вивчення історичного розвитку будови і функцій
       
Експеримент Вивчення зв’язку між явищами за допомогою вибраних або штучно створених умов, що забезпечують перебіг їх у чистому вигляді Перевірка отриманих фактів, узагальнень і гіпотез
       
Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: